,

Türk-Alman Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

S.No

Unvan

Sayı

KPSS

Yılı

KPSS

Puan Türü

Nitelikler

1

Büro

Personeli

1

2022

KPSSP3

İktisat lisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

2

Büro

Personeli

1

2022

KPSSP3

Elektrik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Mezun olunan alanda en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

3

Büro

Personeli

1

2022

KPSSP93

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Mezunu olmak.

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

4

Büro

Personeli

1

2022

KPSSP3

İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak.

İletişim ve İletişim Teknikleri Sertifikası sahibi olmak.

5

Mühendis

1

2022

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Fortinet NS1, NS2, NS3 sertifikalarına sahip olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem ve network uzmanı olarak en az 6 (altı) ay çalıştığını belgelemek

Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

6

Mühendis

1

2022

KPSSP3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Kablolu ve kablosuz ağ teknolojilerinde çalışmış ve ilgili alanda 5 yıl deneyime sahip olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem ve network uzmanı olarak en az 6 (altı) ay çalıştığını belgelemek

Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

7

Teknisyen

1

2022

KPSSP94

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlardan mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre Görüntü ve Ses Sistemleri ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da Seslendirme ve Işıklandırma Sistemleri Kurulum Bakım Onarımcısı, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı sertifikalarından birine sahip olmak,

Görüntü ve Ses Sistemleri alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimi olmak.

Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

8

Teknisyen (Boyacı/ Sıvacı)

1

2022

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve/veya Dallarından mezun olmak veya herhangi bir Ortaöğretim kurumundan mezun olup, MEB onaylı (Boyacı/ Sıvacı) ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Boyacı veya Sıvacı olarak en az 3 yıl tecrübesi bulunmak ve sahada çalışmasına engel bir durumunun olmaması.

Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (e-Devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

9

Koruma ve Güvenlik (Erkek)

3

2022

KPSSP93

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 • Önlisans mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
 • 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla olmamak,
 • Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
 • Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • En az 1 yıl tecrübesi bulunmak.
 • Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (E-devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

10

Koruma ve Güvenlik (Kadın)

1

2022

KPSSP93

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 • Önlisans mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Boyu 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 10 dan fazla olmamak,
 • Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
 • Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • En az 1 yıl tecrübesi bulunmak.
 • Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belge (E-devletten alınmış-SGK Hizmet Dökümü barkodlu) ve Çalışma Belgesi (Özel veya kamu sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olmak.
b.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
f.Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası https://pdb.tau.edu.tr/tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.
BAŞVURU TARİHLERİ : 30.11.2022-14.12.2022
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Başvuru Formu ( İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Tecrübe belgesi (İstenilen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) e-Devlet üzerinden barkod bulunan belge alınabilir.
Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
*Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlanen duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler