,
#KPSS #İş İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 Sözleşmeli Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmış altı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

Kadro Birimi/ Görev Birimi

Pozisyon Adı/ Cinsiyet

Adedi

KPSS Puan Türü

ÖZEL ŞARTLAR

Üniversite Hastanesi

Başmüdürlüğü

Hemşire

24

KPSS P3

1-Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Üniversite Hastanesi

Başmüdürlüğü

Hemşire

8

KPSS P94

1-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) hemşirelik alanından mezun olmak.

Üniversite Hastanesi

Başmüdürlüğü

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

10

KPSS P93

1-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi / ERKEK (Silahsız-Silahlı)

12

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Başvuru esnasında silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasını yüklemek zorundadır.)

4-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 15 fazlasından fazla, 10 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+15= 90 kg ve en az 75-10=65 kg olmalıdır.) gerekmektedir. (Boy, kilo bilgilerinin yer aldığı sağlık raporunun (tek tabip raporu yeterli olacaktır) başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur.)

5-Görevini yapmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ve bedensel engeli olmadığını (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecektir.)

7-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

8-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi /

KADIN

(Silahsız-Silahlı)

7

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Başvuru esnasında silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasını yüklemek zorundadır.)

4-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 165 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 15 fazlasından fazla, 10 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15= 85 kg ve en az 70-10=60 kg olmalıdır) gerekmektedir. (Boy, kilo bilgilerinin yer aldığı sağlık raporunun (tek tabip raporu yeterli olacaktır) başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur.)

5-Görevini yapmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ve bedensel engeli olmadığını (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecektir.)

7-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

8-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi /

KADIN

(Silahsız-Silahlı)

1

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2-Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Başvuru esnasında silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasını yüklemek zorundadır.)

4-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 165 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 15 fazlasından fazla, 10 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-10=60 kg olmalıdır) gerekmektedir. (Boy, kilo bilgilerinin yer aldığı sağlık raporunun (tek tabip raporu yeterli olacaktır) başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur.)

5-Görevini yapmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ve bedensel engeli olmadığını (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecektir.)

7-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

8-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Destek Personeli

(Aşçılık)

ERKEK

2

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının; Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünün Mutfak Dalı Mezunu olmak veya Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olup Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık Eğitim Merkezleri) tarafından verilen yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalından alınmış Ustalık Belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim Kurumlarının; (Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünün Mutfak Dalı Mezunu olmayan adayların ustalık belgesini sisteme yüklemeleri zorunludur.)

2-05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri almış ve belge sahibi olmak. (MEB onaylı Hijyen Belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur.)

3-5120.10 Aşçı meslek kodunda en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet Kapısından alınacak kare kodlu SGK Dökümü Belgesi ile belgelendirmek. (Bu belgenin sisteme yüklenmesi zorunludur.)

4-Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

5-Görevini yapmaya herhangi bir engelinin bulunmadığını ve yemek üretim alanında çalışmasında sağlık yönünden engeli olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını da içeren, tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Gerektiğinde yemek hizmeti ile ilgili dağıtım ve servis işlerinde çalıştırılabilecektir.

7-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Destek Personeli

(Duvarcı)

1

KPSS P94

1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının

a)Yapı Duvarcılığı Dalı

  1. Yapı Yalıtımcılığı Dalı
  2. Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı

ç) Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya orta öğretim kurumlarının lise ve dengi herhangi bir alanından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık Eğitim Merkezleri) veya TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen (İnşaat Teknolojisi alanından alınmış); Mesleki Yeterlilik Belgesi12UY0048-3 DUVARCI (SEVİYE 3)11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3)12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI belgelerinden en az birine sahip olmak.(Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Duvarcılığı Dalı, Yapı Yalıtımcılığı Dalı, Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı,Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinden mezun olmayan adayların yukarıda belirtilen belgelerden en az birini sisteme yüklemesi zorunludur.)

2-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

3-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, iskele üstünde ve yüksekte, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Destek Personeli (Boyacı)

1

KPSS P94

1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının;

  1. Yapı Duvarcılığı Dalı
  2. Yapı Yalıtımcılığı Dalı
  3. Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı

ç) Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya orta öğretim kurumlarının lise ve dengi herhangi bir alanından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık Eğitim Merkezleri) veya TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen (İnşaat Teknolojisi alanından alınmış); Mesleki Yeterlilik Belgesi 11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) belgesine sahip olmak. (Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Duvarcılığı Dalı, Yapı Yalıtımcılığı Dalı, Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı,Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinden mezun olmayan adayların yukarıda belirtilen belgeyi sisteme yüklemesi zorunludur.)

2-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

3-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, iskele üstünde ve yüksekte, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

A-GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6-Tercih edilecek pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

7-İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

8-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1-Adaylar 03-19 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Süleyman Demirel Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.

2-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

4-Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet Kapısı üzerinden yükleyeceklerdir.

5-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

6-Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

7-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım Komisyonu tarafından, ilanımıza yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

  1. Başvurusu kabul edilenlerden, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon adedi kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.

3-Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde Kari yer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır. Aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4-Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

  1. Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
  2. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
  3. Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres                                : Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı 32260 Merkez/ISPARTA

Elektronik İletişim Adresi : https://persdb.sdu.edu.tr/tr/iletisim

e-Posta                              : [email protected]

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler