,
#KPSS #İş İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alack

2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 35  Sözleşmeli Personel Alack

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAN

NO

POZİSYON ADI/

CİNSİYET

ADEDİ

KPSS PUAN

TÜRÜ

ÖZEL ŞARTLAR

1614

Destek Personeli

(Temizlik )/ ERKEK

3

KPSS P94

1-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak. (18 yaşından küçük olması halinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi şartlarını sağlamak)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını (ağır yük taşıma, kaldırma ve temizlik gibi işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu olmamalı, astım gibi tozdan etkilenen bir hastalığı olmamalı, vücudun temizlik malzemelerine karşı hassasiyetine yönelik cilt hastalığı olmamalı vb.) sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1615

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

/ ERKEK

15

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2-İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

3-İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Belgelerin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.) 4-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 13 fazlasından fazla, 5 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+13=88 kg ve en az 75-10=65 kg olmalıdır.) gerekmektedir. (Belge başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

5-Görevini yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ve bedensel engeli olmadığını (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

 

 

 

 

6-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi istenecektir.)

7-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

8-Güvenlik ve koruma alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

9-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1616

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

/ KADIN

8

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2-İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

3-İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak. (Belgelerin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.) 4-Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla boyunun 165 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 13 fazlasından fazla, 10 eksiğinden az olmaması (örneğin: boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+13=78 kg ve en az 65- 10=55 kg olmalıdır) gerekmektedir. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.) 5-Görevini yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ve bedensel engeli olmadığını (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik vb.) sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde       sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi

istenecektir.)

7-Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

8-Güvenlik ve koruma alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

9-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÖZEL ŞARTLAR

1617

Destek Personeli (Aşçılık) ERKEK

2

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının; Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünün Mutfak Dalı Mezunu olmak veya Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Yiyecek İçecek Üretim Belgesi ve Ustalık Belgesi veya Usta Öğreticilik belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin                    “Kişisel-Deneyim Bilgilerim”        bölümüne    yüklenmesi

gerekmektedir.)

2-Et ve Et Ürünleri İşleme alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-05    Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı              Resmî Gazete’de

yayımlanmış olan "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri almış ve belge sahibi olmak. (Belgenin başvuru sisteminin    “Kişisel-Deneyim Bilgilerim”        bölümüne    yüklenmesi

gerekmektedir.)

4-5120.10 Aşçı veya 7511.06 Kasap meslek kodlarından birinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirmek (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekir.)

5-Görevini yapmaya herhangi bir engelinin bulunmadığını ve yemek üretim alanında sağlık yönünden aşçı olarak çalışmasında engeli olmadığını belgelendirmek. (Atanmaya hak kazandığı takdirde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını da içeren, tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6-Aşçı ve Kasap olarak çalıştırılacak olup, gerektiğinde yemek hizmeti ile ilgili dağıtım ve servis işlerinde çalıştırılabilecektir.

7-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1618

Destek Personeli (Temizlik Bulaşık) ERKEK

1

KPSS P94

1-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-18 yaşından küçük olması halinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi şartlarını sağlamak

3-05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri almış ve belge sahibi olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

4-Endüstriyel mutfaklarda bulaşıkhane hizmetlerinde çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde Solunum Sistemi Rahatsızlıkları, Cilt Rahatsızlıkları ve Ortopedik Rahatsızlıkları bulunmadığını da içeren, tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

5-Gerektiğinde yemek hizmeti ile ilgili dağıtım ve servis işlerinde de çalıştırılabilecektir.

6-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1619

Spor Uzmanı ERKEK

1

KPSS P3

1-En az lisans düzeyinde eğitim veren Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölümlerinden mezun olmak.

2-İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş ve vizesi yapılmış en az gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-İlan tarihi itibariyle ilgili federasyonlar tarafından verilmiş Yüzme, Tenis, Salon Sporları branşlarından birinde antrenör belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

4-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

5-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve il dışına çıkmasına engel durumu bulunmamak.

1620

Spor Uzmanı KADIN

1

KPSS P3

1-En az lisans düzeyinde eğitim veren Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bölümlerinden mezun olmak.

2-İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş ve vizesi yapılmış en az gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-İlan tarihi itibariyle ilgili federasyonlar tarafından verilmiş Yüzme, Tenis, Salon Sporları branşlarından birinde antrenör belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

4-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)

5-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve il dışına çıkmasına engel durumu bulunmamak.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ÖZEL ŞARTLAR

1621

Destek Personeli (Duvarcı)

1

KPSS P94

1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının

a)Yapı Duvarcılığı Dalı

b)Yapı Yalıtımcılığı Dalı

c)Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı

ç)Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 2-12UY0048-3 DUVARCI (SEVİYE 3) veya 11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) veya

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) belgelerinden en az birine sahip olmak.

(Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir..) 4-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, iskele üstünde ve yüksekte, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1622

Destek Personeli (Boyacı)

1

KPSS P94

1-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanının

a)Yapı Duvarcılığı Dalı

b)Yapı Yalıtımcılığı Dalı

c)Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı

ç)Yapı Dekorasyonu Dalı bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 2-11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3) belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde yük taşıma, kaldırma vb işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu, görevi sırasında kullanılacak malzemelere karşı hassasiyet vb cilt hastalıkları olmadığını da belirten tam teşekküllü hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, iskele üstünde ve yüksekte, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

1623

Destek Personeli

(Şoför)

ERKEK

1

KPSS P94

1-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Eski E Sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü Belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

3-SRC 2 Belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel- Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.)

4-Psikoteknik Belgesine sahip olmak. (Belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.) 5-İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

6-En az 1 yıl şoförlük deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek. (e- Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin Başvuru     sisteminin      “Kişisel-Deneyim      Bilgilerim”      bölümüne

yüklenmesi gerekmektedir.)

7-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir.)

8-Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda, gece ve gündüz, hafta içi ve hafta sonu vardiyalı sistemde çalışmaya ve yurt içi ve yurt dışına çıkmasına engel durumu bulunmamak.

1624

Büro Personeli

1

KPSS P93

1-Yükseköğretim Kurumlarının önlisans eğitimi veren Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı programlarının herhangi birinden mezun olmak. 2-İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

3-Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazandığı takdirde tam teşekküllü bir hastaneden tam teşekküllü sağlık kurulu raporu istenecektir..)

A-GENEL ŞARTLAR:
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-    Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4-    Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)( zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
6-    Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7-    Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
8-    Üniversite yönetimi tarafından gerekli görüldüğü takdirde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.
9-    Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-    Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23.59’a kadar Üniversitemizin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden (https://ikbasvuru.sdu. edu.tr) online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-    Adaylar öncelikle başvuru sistemine kayıt olduktan sonra “Sözleşmeli Personel Alımı İlanı” için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvuru sisteminin öncelikle kişisel bölümünde istenen verileri (öğrenim belgesi, transkript, deneyim, sınav, askerlik, sabıka, mahkumiyet, iletişim bilgileri vb.) çekip/yükledikten sonra “işlemler”-“başvuru sürecindekiler” bölümünden başvuru yapmak istediği pozisyonu seçtikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
3-    Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Bilgilerinde güncelleme yapmama, yanlış/eksik belge yükleme, özel şartlar bölümünde yazan mezuniyetten farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4-    Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak pozisyonlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü- Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi zorunludur. Başvurulan pozisyonun niteliğine göre istenen alanda ortaöğretim mezuniyet belgesini yüklemeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5-    Daha önce başvuru sistemine kayıt olan adayların, kişisel bilgilerini (eğitim, sınav vs.) mutlaka sistem üzerinden güncelleme yapması gerekmektedir.
6-    Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin başvuru sisteminin “Kişisel - Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
7-    Başvurulan pozisyonun özel şartlar bölümünde deneyim şartı var ise e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belgenin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi zorunludur.
8-    Başvurulan pozisyonun özel şartlar bölümünde çalışılacak alan ile ilgili özel belge ve sertifikaların (ustalık, mesleki yeterlilik, antrenörlük, kalfalık, hijyen eğitimi, usta öğreticilik vb. belgelerin) onaylı suretlerinin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi zorunludur.
9-    İstenilen bilgi ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girilmesi esastır. Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.
10-    Adayların sadece tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
11-    Başvuru sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar https://www.youtube.com/ watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v= hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1-    Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınav (lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94) puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.
3-    KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-    KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
5-    İlanın yayımlanma tarihinin son gününden sonra alınan eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
6-    Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web (https://w3.sdu.edu.tr/) sayfasında duyurulacaktır.
7-    Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-    Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
9-    İlan edilen pozisyon adetleri 1, 2, 3 olan pozisyonların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Diğer pozisyonlar için 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
10-    Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler