,
#KPSS #İş İlanları

SPK 57 Memur Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SPK 57 Memur Alacak

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL GİRİŞ SINAVI

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2)01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,
3)Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,
4)Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,
5)Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.
6)ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Memur

5

İstanbul

Ön Lisans

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro      Yönetimi     ve        Yönetici      Asistanlığı,

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi      ve      Sekreterliği                     programlarından

birinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen             yurtiçindeki     veya                 yurtdışındaki programlardan mezun olmak

KPSSP93

70

20

Memur

1

Gaziantep

Ön Lisans

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro   Yönetimi     ve              Yönetici     Asistanlığı,

Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi      ve      Sekreterliği                programlarından

birinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen    yurtiçindeki   veya                 yurtdışındaki programlardan mezun olmak

KPSSP93

70

4

 

Memur

10

İstanbul

Lisans

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

70

40

Memur

1

Gaziantep

Lisans

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

70

4

Memur

1

Ankara

Ön lisans

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP93

70

4

 

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS

Puan Türü

KPSS Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Tekniker

1

İstanbul

Ön Lisans

  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Grafik Tasarımı programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki bölümlerden mezun olmak,
  • Web sitelerinde ve sosyal medyada kullanılacak olan görselleri tasarlayabilmek, -Basılı ya da dijital her türlü tanıtım, reklam materyalinin grafik tasarımından sorumlu olabilmek ve görsel konsept çalışmalarını    uygulayabilmek    (afiş,             banner,

katalog, broşür vb.)

-Adobe Photoshop,                                       Illustrator ve Indesign

programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

  • Flash videolar hazırlayabilmek.

KPSSP93

70

4

 

 

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS

Puan Türü

KPSS Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Teknisyen

2

Ankara

Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak

KPSSP94

60

8

Teknisyen

2

İstanbul

Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim

Bilişim teknolojileri, bilgisayar veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak

KPSSP94

60

8

Teknisyen

1

İstanbul

Ortaöğretim dengi mesleki veya teknik eğitim

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak

KPSSP94

60

4

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Koruma ve Güvenlik Memuru

10

İstanbul

Ön Lisans

  • Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden

mezun olmak

  • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

KPSSP93

60

40

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Şoför

5

İstanbul

Ortaöğretim ve dengi okul, Ön lisans

- B sınıfı sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak

KPSSP93

KPSSP94

60

20

Şoför

1

Gaziantep

Ortaöğretim ve dengi okul, Ön lisans

- B sınıfı sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olmak

KPSSP93

KPSSP94

60

4

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Aşçı

2

Ankara

Ön lisans

Aşçılık programından mezun olmak

KPSSP93

60

8

Unvan

Kadro Sayısı

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

Özel Şartlar

KPPS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı*

Hizmetli

4

Ankara

Ortaöğretim ve dengi okul

Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından

KPSSP94

60

16

 

 

 

 

mezun olmak

 

 

 

Hizmetli

10

İstanbul

Ortaöğretim ve dengi okul

Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak

KPSSP94

60

40

Hizmetli

1

Gaziantep

Ortaöğretim ve dengi okul

Temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak

KPSSP94

60

4

 

* Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko. gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar başvurularını 23.01.2023 - 06.02.2023 tarihleri arasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)
Şoför kadrosu için uygulama sınavı yapılacak olup, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurulumuzun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği, şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.
Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve Dil Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.
Bu çerçevede sözlü sınavda adayların;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c)    Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
d)    Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
e)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://sinav.spk.gov.tr 

 SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:156 06530 Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90
İNTERNET ADRESİ : http ://www.spk.gov.tr/
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler