,
#KPSS #İş İlanları

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (6) ve yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (1) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (6) ve yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (1) sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

CİNSİYET

NİTELİK AÇIKLAMASI*

2023BP03

Büro Personeli

1

Ön lisans

Erkek

-Yükseköğretim Kuramlarının Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Fotoğraf veya Fotoğrafçılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-2022 KPSS P93 puanı en az 70 ve üzeri olmak.

-İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, en az 6 (altı) ay fotoğrafçılık ve/veya kameramanlık faaliyetleri ile ilgili mesleki deneyime sahip olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek) -Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel herhangi bir durumu olmamak.

-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2023BP04

Büro Personeli

1

Ön lisans

Erkek

-Yükseköğretim Kuramlarının Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl kameraman, montajcı veya muhabir meslek alanlarında iş tecrübesine sahip olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek) -Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl kurumsal iletişim uzmanı olarak çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

-İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

-2022 KPSS P93 puanı en az 70 ve üzeri olmak.

2023BP05

Büro Personeli (Projeler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Mali hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere)

1

Lisans

Kadın/

Erkek

-Yükseköğretim kuramlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak.

-İlanın ilk yayın tarihi itibariyle “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Dokümantasyon Eğitimi Sertifikası”, “Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi Sertifikası”, “Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi Sertifikası” sahibi olmak. (Projeler ofisi genel koordinatörlüğü ve mali hizmet birimlerin iş ve işlemlerinin niteliği harcama birimlerinin yurtdışı alımları, akreditif işlemler, sanal post uygulamaları vb. hizmetlerini yerine getirmek üzere)

-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl “Bankacılık Meslek Elemanı” ve “Pazarlamacı” meslek alanlarında (her iki meslek alanında toplam) iş tecrübesine sahibi olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

  • 2022 KPSS P3 puanı en az 60 ve üzeri olmak.

  • İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

  • Erkek Adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

2023DP03

Destek Personeli (Isıtma-Bahçe Bakım/Bahçıvan-Basit Bakım)

1

Ön lisans

Erkek

-Yükseköğretim Kuramlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-İlanın ilk yayın tarihi itibariyle Milli eğitim bakanlığına bağlı kuruluşlar veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden alınmış “Bahçe bakımı ve peyzaj” sertifikası ve “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşciliği” sertifikası sahibi olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla ön lisans mezuniyetiyle ilgili alanda en az 2 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

-Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme, basit bakım ve onarım ve temizlik gibi hizmetler yapılacak olup görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

-2022 KPSS P93 puanı en az 60 ve üzeri olmak.

-İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2023DP04

Destek Personeli (Isıtma-Basit Bakım)

1

Ön lisans

Erkek

-Yükseköğretim Kuramlarının Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla ön lisans mezuniyetiyle ilgili alanda en az 2 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

-İlan ilk yayın tarihi itibariyle “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşciliği” sertifikası sahibi olmak.

-2022 KPSS P93 puanı en az 60 ve üzeri olmak.

-İlana son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2023DP05

Destek Personeli

(Basit Bakım/Onarım) (Optik İnce Film Tasarım Merkezinde görevlendirmek üzere)

1

Lisans

Erkek

-Yükseköğretim Kuramlarının lisans programlarının birinden mezun olmak.

-İlanın ilk yayın tarihi itibariyle MEB onaylı en az 150 saatlik “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)” sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla “Lens Üretimi” alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek) (Üniversitemiz Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezinde görevlendirilmek üzere)

-2022 KPSS P3 puanına sahip olmak.

-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2023Ç/SP02

Çözümleyici/Sistem Programcısı

1

Lisans

Erkek/ Kadın

-Yükseköğretim Kuramlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-2022 KPSS P3 puanına sahip olmak.

-En az 1 (bir) yıl bilişim teknolojilerinde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

-VBScript, C, C#, C++, Java, JavaScript, Python, HTML, CSS, SQL, Perl ve PHP programlama dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.

-Tercihen VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

-Tercihen Linux İşletim sistemleri kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-Tercihen MS Windows Server işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-Tercihen temel ağ (network) ve siber güvenlik bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

(Bu kadro için KPSS puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı aday için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

-Erkek Adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7- Aksi belirtilmedikçe ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde ilan edilecektir.
9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
11- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İSTENEN BELGELER
• Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi).
• Özgeçmiş (CV) (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)
• Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
• Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
• İş Başvuru Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)
• Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
• Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
• Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
• Son 6 ayda çekilmiş 2 adet güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler