,
#İş İlanları #KPSS

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (17), yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (3) ve mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere (1) Uçak Bakım ve Kontrol Makinisti pozisyonu için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (17), yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre (3) ve mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere (1) Uçak Bakım ve Kontrol Makinisti pozisyonu için KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

CİNSİYET

NİTELİK AÇIKLAMASI*

2023BP1

Büro Personeli

1

Ön lisans

Erkek

 • Yükseköğretim Kuramlarının Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Fotoğraf veya Fotoğrafçılık ön lisans programlarından birinden mezunu olmak.
 • 2022 KPSS P93 puanı 60 ve üzeri olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla, en az 2 (iki) yıl fotoğrafçılık ve/veya kameramanlık faaliyetleri ile ilgili mesleki deneyime sahip olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel herhangi bir durumu olmamak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2023BP2

Büro Personeli

1

Lisans

Erkek/ Kadın

 • Yükseköğretim kuramlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans programından mezun olmak
 • Temel ISO 27001-2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak.
 • Bankacılık Meslek Elemanı veya Ön Muhasebeci İş Deneyim Sahibi Olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek) - 2022 Yılı KPSS P3 puanı 60 ve üzeri olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

 

 

 

2023BP3

 

 

 

Büro Personeli

 

 

 

1

 

 

 

Lisans

 

 

 

Erkek

 • Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P3 puanı 60 ve üzeri olmak.

 

 

 

 

2023BP4

 

 

 

 

Büro Personeli

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

Kadın

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Veri güvenliği Belge/Sertifikası sahibi olmak.
 • Fire-Fighting Belge/Sertifikası sahibi olmak.
 • Hızlı F Klavye Kullanımı Belge/Sertifikası sahibi olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla, Yazılım geliştiricisi iş deneyim sahibi olmak (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • KPSS 2022 P93 Puanı 60 ve üzeri olmak

 

 

 

 

 

 

 

2023BP5

 

 

 

 

 

 

 

Büro Personeli

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl ses ve video montajı, web tasarımı, katalog tasarımı, grafik tasarım veya dergi tasarımı alanlarında iş tecrübesine sahip olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Belgelemek kaydıyla ses ve video montajı, web tasarımı, katalog tasarımı, grafik tasarım veya dergi tasarımı çalışmalarından herhangi ikisini yapmış olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P93 puanı en az 60 ve üzeri olmak.
 

 

 

 

 

 

 

 

2023DP01

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Isıtma-Basit Bakım ve Onarım- Bahçe Bakım/Bahçıvan)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Lise (Lise ve Dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası sahibi olmak.
 • Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme, ısıtma, basit bakım ve onarım gibi hizmetler yapılacak olup görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. (Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.)
 • 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

2023DP02

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Temizlik-Bahçe Bakım/Bahçıvan- Basit Bakım ve Onarım)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Lise (Lise ve Dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.
 • Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme, basit bakım ve onarım ve temizlik gibi hizmetler yapılacak olup görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 

 

 

 

 

 

 

 

2023DP03

 

 

 

 

 

 

Destek Personeli (Temizlik-Basit Bakım ve Onarım)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Mesleki veya Teknik Ortaöğretim kurumlarının (Makine Teknolojisi alanının [Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Endüstriyel Kalıp, Makine Bakım Onarım, Makine Model/Makine Ressamlığı], Endüstriyel Otomasyon, Metal Teknolojisi veya Metalürji Teknolojisi) alan veya dallarından birinden mezun olmak.
 • MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.

-Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda temizlik, basit bakım ve onarım görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puanına sahip olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

 

 

2023DP04

 

 

Destek Personeli (Temizlik)

 

 

1

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

Kadın

 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puanına sahip olmak.

 

 

 

2023TKN01

 

 

 

Tekniker

 

 

 

1

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

Erkek

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Extreme Network Uygulamalı Eğitimi Belge/Sertifikası sahibi olmak.

(Üniversitemiz Network altyapı sistemlerinin işletilmesine yönelik)

 • Siber Güvenlik Eğitimi, Dijital Güvenlik Eğitimi, Güvenli İnternet Hizmeti Eğitimi Katılım Belge/Sertifikalarından birine sahibi olmak.
 

 

 

 

 

 

 

2023TKN01

 

 

 

 

 

 

Tekniker

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü IHA Pilot Belge/Sertifikası sahibi olmak. (Üniversitemizin ilgili proje/program ve güvenlik protokolleri kapsamında Drone vb. hava araçlarının kullanılabilmesi için)
 • Bilgisayar Operatörü, Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri alanlarında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Sürveyan (Kontrolörlük) olarak en az 1 (bir) yıl iş deneyim tecrübe sahibi olmak. (Üniversitemiz inşaat alanlarında, network ve altyapı iş ve işlemlerinde değerlendirilmek üzere) (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Hizmet alanlarındaki bilişim altyapılarına acil müdahale durumunda ulaşım sağlayabilmek için)
 • KPSS 2022 P93 puanı 65 ve üzeri olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

 

 

 

 

 

 

 

2023TKN02

 

 

 

 

 

 

 

Tekniker

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak
 • WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerinden en az ikisine hâkim ve deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hâkim olmak.
 • Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.
 • KPSS 2022 P93 puanı 65 ve üzeri olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 

 

 

 

 

 

 

2023TK01

 

 

 

 

 

 

Teknisyen

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

 

 

 

 

Erkek

 • Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi (Çelik Konstrüksiyon, Isıl İşlem, Kaynakçılık, Metal Doğrama, Sac İşleri), Metalurji Teknolojisi veya Makine Teknolojisi (Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Endüstriyel Kalıp, Makine Bakım Onarım, Makine Model/Makine Ressamlığı) alanlarından birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
 • İlgili alanda en az 3 yıl çalışmış olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 • Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

2023KGG01

 

 

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Ön lisans

 

 

 

 

 

 

 

Erkek*

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Erkek 170 cm’den kısa olmamak,
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • 2022 KPSS P93 puanı 70 ve üzeri olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 

 

 

 

 

 

2023KGG02

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

Erkek*

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi lisans programından mezun olmak

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibari ile Koruma Branş Eğitimi sertifika sahibi olmak
 • Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi sertifika sahip olmak.
 • 170 cm’den kısa olmamak.
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-2022 KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olmak.

 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

 

 

 

 

 

2023KGG03

 

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

 

 

 

 

 

Kadın *

 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi sertifika sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibari ile Koruma Branş Eğitimi sertifika sahibi olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • 160 cm’den kısa olmamak.

-En Az 6 (altı) ay güvenlik alanında İş Deneyim Sahibi Olmak. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)

 • 2022 KPSS P94 puanı 70 ve üzeri olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

2023UBKM01

 

 

Uçak Bakım ve Kontrol Makinisti

 

 

 

1

 

 

 

Lisans

 

 

 

Erkek/ Kadın

 • Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Elektroniği, Uçak Elektriği, Uçak Elektrik ve Elektronik, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Elektroniği bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Hava Aracı Bakımı konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Erkek adaylar için Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023PRG01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek/ Kadın

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-2022 KPSS P3 puanı 50 ve üzeri olmak.

 • WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerinden en az ikisine hâkim ve deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hâkim olmak.
 • Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
 • (Bu kadro için KPSS puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı aday için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından ayrıca ilan edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023Ç/SP01

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümleyici/ Sistem Programcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek/ Kadın

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

-2022 KPSS P3 puanı 50 ve üzeri olmak.

 • En az 2 (iki) yıl bilişim teknolojilerinde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek)
 • Bilgi İşlem birimlerinde ISO 9001 ve ISO 27001 gibi kalite süreçleri dokümantasyonları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Tercihen VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023Ç/SP01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözümleyici/ Sistem Programcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek/ Kadın

 • Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Tercihen VBScript, Shell Script ve PHP dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.
 • Tercihen MS Windows Server işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Tercihen temel ağ (network) ve siber güvenlik bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
 • (Bu kadro için KPSS puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı aday için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından ayrıca ilan edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya

muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR:
1-    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.
a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
d)    657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3-    Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS
(B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
4-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
6-    Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
7-    Aksi belirtilmedikçe ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin son günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.
8-    Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde ilan edilecektir.
9-    Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olmasıhalinde) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması

•    İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
 
olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10-    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
11-    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a)    5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b)    Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.
c)    Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 15 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
NOT: Adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 13.01.2023 tarih ve Sıra No:4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.
İSTENEN BELGELER
•    Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi).
•    Özgeçmiş (CV) (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)
•    Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
•    Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
•    İş Başvuru Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)
•    Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
•    Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
•    Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
•    Son 6 ayda çekilmiş 2 adet güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)
•    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
•    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan Boy ve kilo ölçümünü gösteren aile hekiminden veya kamu hastanelerinden alınmış rapor.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler