,
#KPSS #Memur

Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel Alacak

Aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 110 (yüz on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 110 (yüz on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVAN KODU

ÜNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P3

40

 

2

Eczacı

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim

Veren Eczacılık Fakültesinden

Mezun Olmak

 

2

 

3

Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti)

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili bölümlerinden mezun olmak

2022

KPSS P3

1

 

4

Tekniker (Biyomedikal)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

1

 

5

Büro Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ön lisans programından mezun olmak

2022

KPSS P93

1

 

6

Büro Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim veren Sağlık Yönetimi

Bölümünden Mezunu Olmak

2022

KPSS P3

1

 

7

Destek Personeli (Temizlik)

Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak

2022

KPSS P94

11

 

8

Destek Personeli (Hasta Bakıcı)

Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak

2022

KPSS P94

15

 

9

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olmak

2022

KPSS P93

8

 

 

10

Büro Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön lisans Programından Mezun Olmak.

2022

KPSS P93

1

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ile geçerlilik süreleri ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilandan son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

11

Büro Personeli

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İşletme veya İktisat Bölümlerinden Mezunu Olmak

2022

KPSS P3

2

-En az 5 yıl 3. Basamak Kamu Hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek

-Kalite Direktörlüğü Birimlerinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek.

12

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

4

- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

13

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Radyoterapi Programından mezun olmak

2022

KPSS P93

2

- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

14

Sağlık Teknikeri (Diyaliz)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Diyaliz Programından mezun olmak

2022

KPSS P93

2

- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

15

Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fizyoterapi Programından mezun olmak

2022

KPSS P93

2

- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

16

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Elektronörofizyoloji Programından mezun olmak

2022

KPSS P93

2

- Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

17

Sağlık Fizikçisi

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P3

1

-Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden yüksek lisans mezunu olmak.

 

18

Destek Personeli (Aşçılık)

Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak

2022

KPSS P94

2

M.E.B. onaylı Aşçılık Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Destek Personeli (Şoför)

Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans Programından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

2

 • Eski tip ehliyetlerde E sınıf sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.

20

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans Programından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

7

 • Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

 • Adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

21

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Herhangi bir programlarından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

3

- Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

-Adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 ten az olmamak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşısuçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 1. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 3. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 5. Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.
 1. .ÖZEL ŞARTLAR:
 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
 1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
 4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU belge.
 5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
 6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
 7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli
 8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
 9. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

 1. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasınıkullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

 1. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlığında yer alan Ek Madde 2/b “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre şartları sağlayan adayların sıralaması KPSS puanı esas alınarak belirlenecektir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 1 ( BİR) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 23.02.2024 (saat 08:00’den) – 11.03.2024 (saat: 17:00 ‘a kadar)

İLETİŞİM NUMARALARI: 0 332 241 50 00 /DAHİLİ 44245-44246-44247

Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler