KPSS

Sağlık Bakanlığı 11.317 Sürekli İşçi, 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eklenme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 05:59 - Güncelleme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 08:02


İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

30 bin sağlık personeli kadrosundan 15 bin 537'si tıbbi sekreter

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

 

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1.  4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3.  Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 - 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

S. N.

Meslek Adı

Kadro Sayısı

1

Temizlik Görevlisi

5.080

2

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

3.559

3

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

791

4

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

604

5

Elektrikçi (Genel)

275

6

İnşaat Boyacısı/Boyacı

188

7

Marangoz

121

8

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

284

9

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

261

10

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

154

Toplam

11.317

 

1.183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 30.000 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1.  Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır. 

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4.  Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.
 

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVANI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

ORTAÖĞRETİM

ÖN

LİSANS

LİSANS

BİYOLOG

 

 

27

27

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

 

 

98

98

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

 

 

41

41

DİYETİSYEN

 

 

245

245

EBE

 

 

1.470

1.470

FİZYOTERAPİST

 

 

490

490

HEMŞİRE

833

 

4.998

5.831

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

 

 

28

28

ODYOLOG

 

 

25

25

PERFÜZYONİST

 

 

25

25

PSİKOLOG

 

 

245

245

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

 

 

32

32

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)

79

 

 

79

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

15

 

 

15

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)

520

 

 

520

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)

69

 

 

69

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)

89

 

 

89

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)

 

23

 

23

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)

 

304

 

304

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)

 

147

 

147

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)

 

460

 

460

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

 

83

 

83

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)

 

98

 

98

SAĞLIK TEKNİKERİ
(DİYALİZ)

 

126

 

126

SAĞLIK TEKNİKERİ
(ECZANE)

 

196

 

196

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)

 

25

 

25

SAĞLIK TEKNİKERİ
(EVDE BAKIM)

 

490

 

490

SAĞLIK TEKNİKERİ
(FİZİK TEDAVİ)

 

177

 

177

SAĞLIK TEKNİKERİ
(İLK VE ACİL YARDIM)

 

1.098

 

1.098

SAĞLIK TEKNİKERİ
(İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)

 

49

 

49

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)

 

421

 

421

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)

 

114

 

114

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)

 

20

 

20

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)

 

129

 

129

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)

 

49

 

49

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)

 

20

 

20

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)

 

27

 

27

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)

 

499

 

499

SAĞLIK TEKNİKERİ
(TIBBİ SEKRETER)

 

15.537

 

15.537

SAĞLIK TEKNİKERİ
(YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ)

 

490

 

490

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

 

89

89

TOPLAM

1.605

20.582

7.813

30.000

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVANI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

ORTAÖĞRETİM

LİSANS

BÜRO PERSONELİ

 

400

400

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ)

 

38

38

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)

 

70

70

MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL)

 

116

116

MÜHENDİS (ÇEVRE)

 

15

15

MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK)

 

10

10

MÜHENDİS (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ)

 

24

24

MÜHENDİS (İNŞAAT)

 

27

27

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

483

 

483

TOPLAM

483

700

1.183

 

Kaynak : Gazete Memur