,
#KPSS #İş İlanları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B’Lİ (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İLAN KODU

ÜNVANI

ADET

CİNSİYET

KPSS PUAN YILI/TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI/YERİ

KGG 01

Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

1

Kadın

2022/P93

 • Yükseköğretim kurumlarının Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. (Yerleşmeye hak kazananlardan, sözleşme imzalayacağı tarih itibarıyla güvenlik kimlik kartlarının geçerlilik süresi biten adayların yerine yedek aday çağrılacaktır.) (Kimlik kartı geçerlilik süresi dolanlar eğer yenileme eğitimini tamamlamışlarsa başvuru yapabileceklerdir.)
 • Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • 5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (160 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+13=73’ten fazla, 60-17=43’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

 

BP 01

Büro

Personeli

2

Kadın/

Erkek

2022/P93

 • Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe Finansman, Maliye, Mali Uygulamalar, Maliye-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.

DP 01

Destek

Personeli

1

Erkek

2022/P94

 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak.
 • MEB onaylı hijyen eğitimi belgesi sahibi olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

*Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde görevlendirileceklerdir.

*Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

DP 02

Destek

Personeli

1

Erkek

2022/P94

 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • MEB onaylı hijyen eğitimi belgesi sahibi olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz tüm birimlerinde (merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen; Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde görevlendirileceklerdir. (Üniversite yemekhanesi, mutfak, temizlik ve bulaşık hizmetleri, servis, kat hizmetleri ve diğer tüm birimlere ait temizlik vb. işlerde çalıştırılmak üzere.).

 

PRG 01

Programcı

2

Kadın/ Erkek

2022/P3

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Geliştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının/bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’ nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri hakkındaki kararı esas alınacaktır.) İlgili alandan yabancı dil belgesi yükleyemeyen adaylar, diğer belgeler kısmından manuel olarak yükleme yapabileceklerdir.

Programcı ünvanı için KPSS puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 (on) katı kadar aday için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından ayrıca web sayfamızda duyurulacaktır.

 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.

 

MÜH 01

Mühendis

1

Erkek

2022/P3

 • Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği lisans programından/ bölümünden mezun olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla; lisans mezuniyeti sonrası inşaat alanında en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

MÜH 02

Mühendis

1

Kadın/

Erkek

2022/P3

 • Yükseköğretim Kurumlarının Yazılım Mühendisliği lisans programından/ bölümünden mezun olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

SAĞ

TKN 01

Sağlık

Teknikeri

1

Erkek

2022/P93

 • Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde görevlendirilecektir.

 

AÇIKLAMALAR

• Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır.

o Türk vatandaşı olmak,

o Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

o Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

o Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

o Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmek. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanı dışındaki tüm ünvanlar için geçerlidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir. (Sağlık raporları atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.)
 • İlanda istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.
 • Görev tanımı içerisinde bulunan işleri yerine getirmeye engel bir sağlık durumu bulunmamak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde görevlendirileceklerdir.)
 • İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
 • Çeşitli KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Ek madde 7" maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.
 • İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Adresi

 • Başvuru süresi İlanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür.
 • Sonuçlar ilan başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay sonra açıklanacaktır.
 • Adayların ilanın Resmî Gazete' de yayımlandığı günden itibaren başvuru sürelerine riayet ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • Başvurular, ilanda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, e-Devlet üzerinden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 • Elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 numaralı hattan arayarak yardım alabileceklerdir.
 • Adaylar ilan dönemi içerisinde sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
 • Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
 • Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
 • Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 • Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
 • Ünvan bazlı istenilen diğer belgeler (pdf veya jpeg) formatında Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenecektir.
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında değişiklik yapabilir, ilanı iptal edebilir ve takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İlana ilişkin duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında https://www.nevsehir.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Adayların başvuru sürecini Üniversitemiz web sayfası https://www.nevsehir.edu.tr üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Diğer Belgeler

 1. KGG 01 (Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Başvuru süresi içinde alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belge e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir.
 2. DP 01 (Destek Personeli): MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi, MEB onaylı hijyen eğitimi belgesi e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir.
 3. DP 02 (Destek Personeli): MEB onaylı hijyen eğitimi belgesi e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir.
 4. PRG 01 (Programcı): Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika, Yabancı Dil Belgesi (İlgili alandan yabancı dil belgesi yükleyemeyen adaylar) belge e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir.
 5. MÜH 01 (Mühendis): SGK hizmet dökümü ya da resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir. (Çalışılan Kurumdan alınan deneyim belgesi, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı ünvan belirtilmelidir. E-Devletten alınan belgenin, Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçildikten sonra sol üstte yer alan barkodlu belge oluştur sekmesinden ilerleyerek alınması gerekmektedir.) SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
 6. MÜH 02 (Mühendis): SGK hizmet dökümü ya da resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan ilgili bölüme yüklenecektir. (Çalışılan Kurumdan alınan deneyim belgesi, işyerinin antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı olmalı ve çalıştığı ünvan belirtilmelidir. E-Devletten alınan belgenin, Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçildikten sonra sol üstte yer alan barkodlu belge oluştur sekmesinden ilerleyerek alınması gerekmektedir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

NOT 1: Kariyer Kapısı başvuru ekranında “Diğer Belgeleriniz” bölümüne yüklenen belgelerin asıllarını, atanmaya hak kazanması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

 • Başvuru sonunda sözlü sınav yapılmaksızın (Programcı ünvanı hariç) 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ve evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir.
 • Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan aday, bunların da aynı olması durumunda doğum tarihi önce olan aday tercih edilecektir.
 • Her bir ünvan için ilan edilen boş pozisyon sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. (Örneğin 2 adet BP 01 kodlu Büro Personeli ünvanı için 2 asıl ve 4 yedek aday belirlenecektir.) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların süresi içinde başvuru yapmaması, feragat etmesi veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme işlemine devam edilecektir.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde istenilen belgelerle daha sonra ilan edilecek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz ve yapılmış olsa dahi feshedilir.
 • Programcı ünvanı için KPSS puanı tek başına atanmak için yeterli değildir. Sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından ayrıca web sayfamızda (https://www.nevsehir.edu.tr) ilan edilecektir.

İLETİŞİM:

Adres : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Telefon : (0384) 228 10 53

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler