,
#KPSS #İş İlanları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 37 (otuzyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 37 (otuzyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 03.07.2023 - 17.07.2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

 

İLAN

KODU

UNVAN

ADET

CİNSİYET

2022 KPSS PUAN TÜRÜ

NİTELİKLER

KGG-1

Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

16

Erkek

KPSS P93

 1. Her hangi bir ön lisans mezun olmak.

 2. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

 4. Boy uzunluğu cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 6. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kapalı ve açık mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 8. 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

ı) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

KGG-2

Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

7

Kadın

KPSS P93

 1. Her hangi bir ön lisans mezun olmak.

 2. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

 4. Boy uzunluğu cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

 6. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kapalı ve açık mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

 7. 2022 yılı KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 8. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

PROG-

1

Programcı

1

Kadın/

Erkek

KPSS P93

 1. Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Internet ve Ağ Teknolojileri, Multimedya ve Network Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programının birinden mezun olmak.

 2. 2022 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. d) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

e) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

REST-1

Restoratör

1

Kadın/

Erkek

YOK

 1. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programının birinden mezun olmak.

 2. Tuval üzerine yağlıboya resim, kağıt üzerine karışık teknik konularında koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek.

 3. Sanat eseri koruma ve onarım alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve deneyimi olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

 4. Laboratuvar şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak. e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

f) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

 

TKNR-

1

Tekniker (İnşaat Teknikeri)

1

Erkek

KPSS P93

 1. İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. İnşaat Teknikeri olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

TKNR-

2

Tekniker (Makine Teknikeri)

1

Erkek

KPSS P93

 1. Makine önlisans programından mezun olmak.

 2. Makine Teknikeri olarak en az 1 yıl çalışmış olmak ve SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

 3. 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

TKNS-

1

Teknisyen (Elektrik Elektronik)

1

Erkek

KPSS P94

 1. Meslek Liselerinin Elektrik bölümlerinin herhangi birinden veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak.

 2. Belgelendirmek kaydıyla zayıf akım elektrik tesisatı alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 3. 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

TKNS-

2

Teknisyen (Klima)

1

Erkek

KPSS P94

 1. Meslek Liselerinin veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümünden mezun olmak.

 2. Belgelendirmek kaydıyla Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 3. 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

DP-1

Destek Personeli (Şoför)

2

Erkek

KPSS P93

 1. Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 2. E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Otobüs kullanabilme ehliyetine sahip olmak.)

 3. SRC2 Belgesi sahibi olmak.

 4. Psikoteknik belgesine sahip olmak.

 5. 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 6. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 7. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

DP-2

Destek

Personeli

1

Erkek

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. Elektrik alanından MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgesi veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

 3. Belgelendirmek kaydıyla elektrik tesisatı alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 4. 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

 5. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. f) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

g) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

DP-3

Destek

Personeli

1

Erkek

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. Metal Teknolojisi alanından MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgesi veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

 3. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 4. 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

 5. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. f) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

g) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

DP-4

Destek

Personeli

1

Erkek

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. Sıhhı Tesisat alanından MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgesi veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

 3. Belgelendirmek kaydıyla sıhhi tesisat alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 4. 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

 5. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. f) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

g) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

DP-5

Destek

Personeli

1

Erkek

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. Boya üretimi ve uygulama alanında MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgesi veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

 3. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

 4. 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

 5. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. f) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

g) Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

DP-6

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

2

Kadın

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi okul) mezun olmak.

 2. Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 3. 2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

 4. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 5. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

 6. Üniversitemiz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

 

1- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
d) Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durum olmamak.
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
g) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
h) Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
i) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.
Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimiz (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden müracaat edeceklerin, ikametgah belgesi ile belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak başvuruları kabul edilecektir.(OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge olarak e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,
g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından (aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.
ı) Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK dökümü.
i) Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda istenecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum yada bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi olmayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
j) Ehliyet bilgisi istenen ilan koduna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.
k) Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek - psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)
l) Programcı pozisyonu için yazılım dili konusunda tecrübe belgesi/transkript belgesi ile geçerli yabancı dil sınav sonuç belgesi,
3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1) Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2) Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.(Programcı ve Restoratör kadroları hariç) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri 15 iş günü içinde Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
4) Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
5) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan "Programcı" unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P93 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
6) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan "Restoratör" unvanı için istenilen şartları taşıyanların başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Mesleki Uygulamalı Sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
7) Üniversitemize ait www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
8) Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
4- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1) "Programcı" Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 01.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 07.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası
Yazılı ve Sözlü Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.
2) "Restoratör" Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınavı konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Mesleki Uygulamalı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri: 02.08.2023/ saat 10:00/ MSGSÜ. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Mesleki Uygulamalı Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.
5- SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) "Programcı" Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü sınav (yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınacak) başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması durumunda KPSS P93 başarı notuna bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
2) "Restoratör" Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması Mesleki Uygulamalı Sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olana bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6- İTİRAZ
1) Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait http://www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.
2) İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler