BIST 100 8.334,92 %1.41 Dolar 27,41 %0.08 Euro 29,08 %0.3 Altın Gram 1.628,32 %0.04 Brent Petrol 92,39 %0.23 Bitcoin 28.044,99 %3.77
,

Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 uzman personel alacak

Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı. Başvurular 14 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 uzman personel alacak
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ - GİRİŞ VE SEÇME SINAVI İLANI (Uzman Personel)
İlan Bilgileri

 

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 14/11/2022–02/12/2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacaktır. Ancak Birimce gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında ilanda değişiklik yapılabilecek ve ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

A) GİRİŞ SINAVI; Açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 6 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Uzman Personel 1. Grup (Fakültelerin dört yıllık Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Matematik, İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak) : 3

Uzman Personel 2. Grup (Fakültelerin dört yıllık Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile İİBF-İşletme-İktisat Fakültelerinin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak): 1

Uzman Personel 3. Grup ( Bilgi Teknolojileri Yöneticisi) (Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik, İstatistik bölümlerinin birinden mezun olmak): 2

**Birim, yapılacak Seçme ve Giriş sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

 GİRİŞ SINAVI GENEL KATILMA ŞARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin “GİRİŞ SINAVI” başlıklı A bölümünde yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (yurt içindeki veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denkliği Gösterir Belge (Bölüm Listesinde Adı Olmayıp Denkliği Olan Bölümler İçin)" belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

d) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)” İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

1.Grupta yer alanlar içinKPSS P-3 ve KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

2.Grupta yer alanlar içinKPSS P-3KPSS P-39 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

3.Grupta yer alanlar için, KPSS P-3 ve KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.) 

B) SEÇME SINAVI; Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 adet Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecektir.

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi; (Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik, İstatistik, bölümlerinin birinden mezun olmak: 2

**Birim, yapılacak Seçme ve Giriş sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. 

SEÇME SINAVI GENEL KATILMA ŞARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d) Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için; Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile son 3 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS)”  İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr)

GİRİŞ VE SEÇME SINAVI ÖZEL ŞARTLARI:

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Pozisyonunda Değerlendirilecek Adaylarda Aranacak Nitelikler (Tercihen):
• Veri tabanı uygulamalarında (kurulum, yedekleme, sorun giderme vb.) en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
• Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA - High Availability, Always on) ve Felaket Kurtarma (DR-Disaster Recovery) süreçlerinde  ve bu teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,
• SQL, TSQL bilgisine sahip olması, Stored Procedure, Trigger, View ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Visual Studio platformunda en az 3 (üç) yıl, C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak,
• İlişkisel veritabanı ile uygulama geliştirerek Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
• Drupal, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
• XML, WCF ve WebAPI teknolojileri üzerinde web servis geliştirme, web servisleri (XML, SOAP veya REST) ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyimli olmak,
• IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
• WAMP server üzerinden web sitesi geliştirmiş olmak.• Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2012, 2012 R2,2016, 2019, 2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 10 ve 11) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
• Active Directory, DHCP, DNS, File Server, SCOM, Microsoft Exchange Server, WSUS, Terminal Server ürünleri hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Powershell scripti yazabilecek ve GPO yönetebilecek yetkinliğe sahibi olmak,
• Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ürünlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

GİRİŞ VE SEÇME SINAVI ESASLARI:

Giriş ve Seçme sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır.

Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvurusu kabul edilip Giriş ve Seçme sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet sitesinde de (http://www.cfcu.gov.tr) duyurulacak ve adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir.

Adayların sözlü sınavları Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Sınavda genel hatlarıyla;
- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
- Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
- Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.

Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır. 

Seçme Sınavında başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 29/06/2022–31/10/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.  Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.

Seçme Sınavı (Aylıksız izinli ve geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli)için başvuru yapacak kişilerin, e-Devlet başvurusu aşamasında ilgili alanda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birini belirtilmesi zorunludur. İlgili tercihi yapmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (Lütfen bu kısmı 5671 sayılı Kanunun 3. maddesi ile MFİB Personel Yönetmeliğinin 4., 22. ve 23. maddelerini okumadan doldurmayınız)

Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru yapmaları ve ilgili alanlara istenen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, başvuru sırasında Ek Dosya kısmında istenen belgeler arasında yer alan özgeçmişlerini elle ve ıslak imzalı olacak şekilde hazırlayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

DİĞER HUSUSLAR

Giriş Sınavında başarılı bulunan her bir aday için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

Birimde istihdam edilecek tüm personel mali hakları bakımından, “Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümlerine tabidir.

 İLETİŞİM

 
E-posta:   [email protected]               
                  [email protected] 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler