,
#KPSS #İş İlanları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Sürekli İşçi Alacak

İstanbul ilinde istihdam edilmek üzere 2 Engelli ve 1 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY)Kontenjanında olmak üzere toplam 3 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel alınacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Sürekli İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

3 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul ilinde istihdam edilmek üzere 2 Engelli ve 1 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY)Kontenjanında olmak üzere toplam 3 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel alınacaktır.

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

ÜNVAN

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS PUAN TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

Büro Personeli (Memur)

2

Lisans

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans Matematiği, Finans ve Bankacılık, Finans ve Muhasebe, Finansal Ekonometri, Finans-Sigorta, İktisat, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Ekonomisi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

EKPSS

 • Geçerliliği devam eden en az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
 • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
 • Ms Office programlarını bilmek.
 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
 • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak adaylar engelli açığımızın bulunduğu İSTANBUL ilindeki işyerlerimizde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Büro Personeli (Memur)

1

Lisans

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans Matematiği, Finans ve Bankacılık, Finans ve Muhasebe, Finansal Ekonometri, Finans-Sigorta, iktisat, insan Kaynakları, insan Kaynakları Yönetimi, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, işletme/işletmecilik, işletme Bilgi Yönetimi, işletme Ekonomisi, işletme Enformatiği, işletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik ilişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası işletme, Uluslararası işletme Yönetimi, Uluslararası işletmecilik, Uluslararası işletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eski hükümlü belgesine veya aynı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumunu belgelendirmek. • Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
 • Ms Office programlarını bilmek.
 • İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 •  
 •  
 • KPSSP3

  19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan işçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
 • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
 • Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan kontenjanı dahilinde İSTANBUL ilindeki İşyerimizde açık bulunması nedeniyle bu kapsamda işe başlayacak aday bu ilde bulunan İşyerimizde işe başlayacak ve çalışma hayatı bu ilde devam edecektir. Başvuru yapan aday bu hususlara muvafakat vermiş sayılır.
 • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 2- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Adaylar için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
 • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
 • Genel Kültür (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS/KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS/KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. EKPSS/KPSS'den muaf öncelikli adayların ve EKPSS/KPSS şartı aranmayan adayların sınavda başarılı sayılması için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 •  
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler