,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN;

İlan No

Pozisyon

KPSS

Puan Türü

Bütçe Türü

Cinsiyet

Görev Yeri

Adedi

Aranan Nitelikler

001

Büro

Personeli

KPSS (P93)

Özel Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

3

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları ve Muhasebe Finansman önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

002

Büro

Personeli

KPSS (P93)

Özel

Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

1

İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Girişimcilik ve Proje Yönetim, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

003

Büro

Personeli*

KPSS (P93)

Özel Bütçe

Erkek / Kadın

Ermenek

1

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

004

Büro

Personeli

KPSS (P3)

Özel Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

2

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

005

Büro

Personeli

KPSS (P3)

Özel

Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

3

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

006

Sağlık Teknikeri

KPSS (P93)

Özel

Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

2

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

007

Mühendis

KPSS (P3)

Özel

Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

008

Programcı

KPSS (P3)

Özel

Bütçe

Erkek / Kadın

Merkez

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Fizik veya İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

-En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

009

Destek Personeli (Temizlik)

KPSS (P94)

Özel

Bütçe

Erkek

Merkez

5

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Hijyen Belgesine sahip olmak.

010

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KPSSP93

Özel Bütçe

Erkek

Merkez

5

-Meslek yüksekokullarının ön lisans programının herhangi birinden mezun olmak,

-İlk başvuruda, ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için belirlenen tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri engelleri bulunmamak.

-Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) -Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.


A - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1-    Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-    Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır.
4-    Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
5-    Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-    Başvuru yapacak adayların, https://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 8 gün içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire Başkanlığına mesai saatleri içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacak olup işleme alınmayacaktır. Bu kişilere ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
*Büro personeli (Ermenek) pozisyonu için; Seyran Mah. Muzaffer Tutar Cad. No: 15 Ermenek/KARAMAN adresindeki Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
2-    Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle vekilleri aracılığı ile şahsen başvuru yapmalarına imkan sağlanacaktır.
3-    Adaylar birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

C - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1-    Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.kmu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2-    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3-    Kimlik kart fotokopisi,
4-    KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5-    SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısı)
6-    Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (Hijyen belgesi, YDS ve dengi yabancı dil belgesi, özel güvenlik kimlik kartı, herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak boy-kilo belgesi vb.),
7-    1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

D - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1-    KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile programcı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.
2-    İlan edilen her bir pozisyonun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3-    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4-    Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Başvuru Tarihleri
Başvuru Başlangıç Tarihi : 10/11/2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 17/11/2023 mesai bitimi 17:00’e kadar
İlan olunur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler