,

Karabük Demir Çelik 200 personel istihdam edecek

(Kardemir) Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 200 Personel İstihdam Edecek

Karabük Demir Çelik 200 personel istihdam edecek

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaki kriterler çerçevesinde MÜHENDİS, UZMAN, UZMAN YARDIMCISI, DENETÇİ, DENETÇİ YARDIMCISI ve İŞYERİ HEKİMİ alınacaktır.

• Türk Vatandaşı,
• Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış,
• 01/03/2022 tarihi itibariyle; 35 yaşını doldurmamış (01/03/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
(sadece işyeri hekimi pozisyonu için yaş sınırı 01/03/1970 ve sonraki tarihlerde doğanlardır.)
•Tercihen; 01/09/2021 tarihinden önce Karabük’te ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük’te ikamet eden veya Şirketimizde staj yapan veya lisans/lisansüstü eğitimini Karabük Üniversitesi'nde tamamlayan,
• Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,
• Sağlık kurulu raporunda “ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR" ibaresi olan ve herhangi bir engeli ilik durumu bulunmayan,
• Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülteleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurtdışındaki eğitim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun,
Toplam 30 (otuz) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYORUZ.
Pozisyon unvanları ve kontenjan ile pozisyonların öğrenim seviyeleri ve asgari şartları aşağıdaki şekildedir:

--------------------------

Şirketimiz bünyesinde İŞÇİ statüsünde istihdam edilmek üzere;
• Türk vatandaşı,
• Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış,
• 01/03/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış (01/03/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
• Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü’ne kayıtlı,
• 01/09/2021 tarihinden önce Karabük’te ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük'te ikamet eden veya Şirketimizde staj yapan veya ön lisans eğitimini Karabük Üniversitesi’nde tamamlayan,
• Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,
• En az endüstri meslek lisesi, teknik lise, çok programlı meslek lisesi mezunu, meslek yüksekokulu ve teknik eğitim fakültesinin; metal, makine, bilgisayarlı makine imalatı, metalürji, raylı sistemler, torna, tesviye, freze, motor, mekatronik, kaynak, montaj, elektrik, elektronik, otomasyon, döküm, bilgisayar bölümlerinden mezun olan,
• Sağlık kurulu raporunda “ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR” ibaresi olan ve herhangi bir engeli ilik durumu bulunmayan,
• İŞKUR Programlarının herhangi birinden yasaklı olmayan,
Toplam 170 (yüz yetmiş) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYORUZ.
Pozisyon unvanları ve öğrenim dalları itibariyle ayrılan kontenjan ile pozisyonların asgari şartları aşağıdaki şekildedir:

Son başvuru Tarihi

28.03.2022

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler