,
#KPSS

Kafkas Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Kafkas Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI

KADRO

İLAN KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

Hemşire

01

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak

2- İlan tarihinden önce 18 Saatlik İlk Yardım Eğitimi almış olmak, 8 Saatlik Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi almış olmak, Mikro İşletmeler için Hijyen Eğitimi almış olmak

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve

Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak.

Programcı

02

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans bölümlerinden mezun olmak.

2-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve diğer birimlerde görev yapmak.

Büro

Personeli

03

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Mülakat Teknikleri, Telekomünikasyon Sistemleri Güvenliği, Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilişim Hukuku, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikalarına sahip olmak,

3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

04

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının Yönetim ve Bilişim Sistemleri Lisans bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Excel Eğitimi, Microsoft Office Programları Eğitimi, Wordpress Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisinde ve diğer birimlerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

05

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının İlahiyat, Sosyoloji Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Programcılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi, Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz Sosyal Sorumluluk Projelerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

06

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Tarih Lisans bölümlerinden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına, Proje Yönetimi Sertifikasına, Ar-ge ve İnovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı Eğitimi Sertifikasına, Araştırma Etiği Sertifikasına sahip olmak, 3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisinde Proje Biriminde ve diğer birimlerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

07

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön lisans Bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Hasta Kabul Kayıt Danışmanlığı, Temel İlk Yardım Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi, Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Eğitimi, Office Eğitimi, Sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile diğer birimlerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

08

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Lisans bölümlerinden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında Ön Büro Elemanı, Sağlık alanında Gıda Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimlerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

09

1

1-Yükseköğretim   Kurumlarının   her hangi bir Lisans

programından mezun olmak,

2- İlan tarihinden önce Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak,

3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk belgesi ile belgelendirmek,

4-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

10

1

1-Yükseköğretim   Kurumlarının   her hangi bir Lisans

programından mezun olmak,

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım, Kanun Eğitimi Sertifikasına, Arşivleme Sistemi Eğitimi, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Sertifikalarına sahip olmak,

3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve Sgk belgesi ile belgelendirmek,

4-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

11

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön Lisans bölümünden mezunu olmak,

2- İlan tarihinden önce Bilgi ve Belge yönetimi, Temel Sekreterlik Hizmetleri, Bilgisayar İşletmenliği, Genel Muhasebe, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

12

1

1-Yükseköğretim  Kurumlarının her hangi bir Lisans

bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Büro Yönetimi Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri, Eğiticilerin Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, İş Geliştirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, 3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

13

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Ön Lisans bölümünden mezun olmak,

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, İşaret Dili öğretici ve tercüman eğitimi, Üst Düzey Yönetici eğitimi, Sekreterlik eğitimi, Klavye Teknikleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

14

1

1-Yükseköğretim   Kurumlarının her hangi bir Lisans

bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi, Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Eğitimi, Bordrolama Eğitimi, İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi, Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, 3-2022 KPSS’den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak.

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

1-Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer birimlerinde görev yapmak.

Büro

Personeli

15

1

1-Yükseköğretim   Kurumlarının her hangi bir Lisans

bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden Turizm Etkinlikleri sertifikasına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Büro

Personeli

16

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Sertifikasına, Evrak Kayıt Dosyalama ve Arşivleme Eğitimi Sertifikasına, Öğrenci Otomasyon Sistemleri ve Yönetimi Eğitimi Sertifikasına, Bilgisayar Destekli Muhasebe Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapma

 

Büro

Personeli

17

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının her hangi bir Lisans programından mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi, Temel Muhasebe Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler, ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik Sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

1-Üniversitemiz birimlerinde görev yapmak

Sağlık

Teknikeri

18

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Bölümünden mezun olmak.

2-Dokümantasyon Eğitimi, GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GHP İyi Üretim Uygulamaları, GHP İyi Laboratuvar Uygulamaları ve ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitim almış olmak 3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak, 4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak.

Sağlık

Teknikeri

19

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Ön Lisans bölümünden mezun olmak.

2- İlan tarihinden önce İlkyardımcı, Adolesan Gebelik Vaka Olgu sunumu, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Stoma Bakımı ve Komplikasyonların önlenmesi, Prematüre Vaka Olgu Sunumu, Palyatif Bakım Hemşireliği Katılım Belgesi, Çığda Arama ve Kurtarma Eğitimi Katılım Belgesi, Onkoloji Hemşireliğine Temel Yaklaşımlar Eğitimi Katılım Belgesi, Hekim Hemşire Hasta Onkoloji Programı, Pandemide Psikolojik Destek Stres ve Kaygı Yönetimi, Akran Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1- Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak.

Sağlık

Teknikeri

20

1

1-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans bölümünden mezun olmak

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği, Genel Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi, Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku, Arşivleme Sistemi ve Raporlama Sertifikalarına sahip olmak.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1-Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile diğer birimlerinde görev yapmak.

Sağlık

Teknikeri

21

2

1-Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümünden mezun olmak.

2-Alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak ve sgk belgesiyle belgelendirmek.

3-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

4- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1-Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’nde görev yapmak.

 

Teknisyen

22

1

1-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümünden mezun olmak,

2-Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano montörlüğü ile ilgili eğitimi almış olmak.

3-Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak,

4-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşının doldurmamış olmak,

6-Cinsiyeti erkek olmak,

 1. Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (hastanesi)’inde Üniversitemizde bağlı çeşitli birimlerde görev yapmak.
 2. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

Destek

Personeli

23

1

1-Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak, 3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, 4-Cinsiyeti erkek olmak.

1-Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri yapmak, eşya, evrak, makine, demirbaş malzeme, makine teçhizat ve bunun gibi yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini taşınması, bahçe ve peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa, budama, çim biçme, bitki atıklarının toplanması, taşınması hizmetlerinde ve birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Destek

Personeli

24

1

1-Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2- İlan tarihinden önce Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına, Ofset Baskı Ustalık Eğitimi Sertifikasına, Dijital Baskı Ustalık Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

3-Matbaacılık alanında çalışmışlığı olmak ve Sgk hizmet belgesiyle belgelendirmek.

4-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak,

5- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

1-Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri yapmak, eşya, evrak, makine, demirbaş malzeme, makine teçhizat ve bunun gibi yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini taşınması, bahçe ve peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa, budama, çim biçme, bitki atıklarının toplanması, taşınması hizmetlerinde ve birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Destek

Personeli

25

1

1-Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

2-2022 KPSS‘den en az 50 (elli) ve üzeri puan almak, 3- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, 4-Cinsiyeti erkek olmak.

1-Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri yapmak, eşya, evrak, makine, demirbaş malzeme, makine teçhizat ve bunun gibi yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini taşınması, bahçe ve peyzaj alanlarında ekim, dikim, çapa, budama, çim biçme, bitki atıklarının toplanması, taşınması hizmetlerinde ve birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

TOPLAM

26

 

 

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

G-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

H-Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

 1. Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası yerine, yalnızca Lisans veya Önlisans öğrenimi sürecinde almış olduğu bilgisayar derslerinin transkriptle belgelendirmesi ve en az 80 saat olması durumda sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
 2. Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 4. Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
 5. İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular şahsen yapılacaktır.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. 1 adet fotoğraf
 4. 2022 yılı KPSS sonuç belgesi
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 6. Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
 7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir ünvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Kadro sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
 2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Santral : (0474) 225 11 50-56 (10 52), (10 47)

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler