,
#KPSS #İş İlanları

Jandarma Genel Komutanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Açıktan temin yoluyla (12) sözleşmeli bilişim personeli [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Görüntü Sistemleri Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Veri Tabanı Yönetim Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı (7)] temin edilecektir.

Jandarma Genel Komutanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADIYLA (12) SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik", 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi" hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (12) sözleşmeli bilişim personeli [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Görüntü Sistemleri Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Veri Tabanı Yönetim Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı (7)] temin edilecektir.

1.    BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a.    İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b.    Başvurular 15 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 01 Ocak 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
c.    Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e- Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d.PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e.    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türk vatandaşı olmak,
b.Müracaatların son günü itibariyle (01 Ocak 2024) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
a.    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d.Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
e.    Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f.    Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
g.Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak),
ğ.Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen şartları sağlamak.

3.İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)
b.Resmi İnternet Adresleri:
Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler