,
#KPSS #İş İlanları

İzmir Bakırçay Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

“Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ”da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Numarası

Unvanı

Adet

Cinsiyet

Puan Türü

Aranan Nitelikler

BP-1

Büro Personeli

1

Erkek

KPSS-P3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Bilgisayarda Doküman Hazırlama Eğitimi Belgesine, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

BP-2

Büro

Personeli

1

Erkek

KPSS- P94

Herhangi bir ortaöğretim ve dengi okuldan mezun olmak. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi Belgesine, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Belgesine, Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

BP-3

Büro

Personeli

1

Kadın

KPSS-P3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Belgesine, Ön Büro Elemanı Yetiştirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Belgesine, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi Belgesine sahip olmak.

BP-4

Büro

Personeli

1

Kadın

KPSS-P3

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Enneagram Eğitimi Belgesine, 2. Kademe Temel Antrenör Belgesine, Sporcu Beslenme Uzmanlığı Eğitimi Belgesine sahip olmak. SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

YH-5

Teknisyen

2

Erkek

KPSS- P94

Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Bilgisayar Teknik Servisi dalından mezun olmak.

Mezuniyet sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

YH-6

Teknisyen

2

Erkek

KPSS- P94

Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak. Mezuniyet sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

 

KGG-7

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

Erkek

KPSS- P93

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.) Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak. (31 yaşından gün almamış olmak.)

DP-8

Destek Personeli (Bahçıvan)

1

Kadın

KPSS- P94

Herhangi bir ortaöğretim ve dengi okuldan mezun olmak. Peyzaj bahçıvanlığı, süs bitki yetiştiriciliği ve havuz suyu operatörlüğü sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl bahçıvanlık konusundan tecrübe sahibi olmak. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. Alınacak personel her türlü bahçe işlerinde, çevre düzenlemesinde, çim biçmede, peyzaj işlerinde çalıştırılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS-2022) birine girmiş ve bu sınavların birinden en az 55 puan almış olmaları gerekir.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
 7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 8. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 9. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
 10. Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru Başlangıç Tarihi

03.04.2024

Son Başvuru Tarihi

17.04.2024

Başvurular son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde açıklanacaktır.

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile ilan numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile kargo, posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız pozisyona başvurmanız ve sıralamaya girmeniz halinde Üniversitemiz tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için başvurunuzu göndermeden önce başvurunuzun durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu ilanda “Başvuracak Adaylarda Genel ve Özel Şartlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve başvuru yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve ıslak imzalı),
 2. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
 3. Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 4. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 5. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
 6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir)
 7. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan kare kodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
 8. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için geçerlidir.)
 9. Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.)
 10. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu )
 11. Sağlık Kurulu Raporu (İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerine muayene olmak şartıyla devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden alınabilir.) (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananlar, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.bakırcay.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde başvuru işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Her pozisyonun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların kadroları yerine yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Adayların başvuru sırasında, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.

BİLGİ İÇİN

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler