,

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 5 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. Başvuru işlemleri 12.10.2022 - 26.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

1-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
e)2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

İLAN

KODU

UNVAN

ADET

CİNSİYET

KPSS YILI

KPSS

PUANI

NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

Büro-1

2022-2

Büro Personeli

1

Erkek

2020

KPSS P93

 1. Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. 2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Üniversitemizin büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilcek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

DP-1

2022-2

Destek Personeli (Bahçıvan)

2

Erkek

2020

KPSS P94

KPSS P93

KPSS P3

 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 3. Bahçıvanlık görevini yapması ve bu göreve engel olabilecek hastalık ve benzeri bir durumunun bulunmaması.
 4. Ekip çalışmasına uygun olmak.
 5. Lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde (Ayazağa, Taşkışla,Maçka,Gümüşsuyu ve Tuzla) bulunan yeşil alanların bakım işlerinde görevlendirilmek üzere.

DP-2

2022-2

Destek Personeli (Şoför)

2

Erkek

2020

KPSS P94

KPSS P93

KPSS P3

 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 3. C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 5. Lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

Bu pozisyonda çalışacak personel ihtiyaç durumunda mesai dışı görev yapmayı taahhüt eder.

 

5

 

 

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
a)Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c)Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d)Şoför olarak başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.
e)Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
f)Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
g)2020 KPSS (B) sonuç belgesi,
h)Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
ı)e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Hizmet dökümü türü Tüm SGK Hizmet Dökümü olarak seçilmelidir.)

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1)Başvuruda istenilen belgeleri eksik olan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2)Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.itu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
3)Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4)Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
5)Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler