,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

İnönü Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

Adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İnönü Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

SIRA

UNVAN

ALAN

ADET

ARANAN NİTELİKLER

PUAN

TÜRÜ

1

Sağlık Teknikeri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

29

Yükseköğretim       kurumlarının        Tıbbi

Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

2022 KPSSP93

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1.    657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4.    657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5.    Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi    : 26.05.2023
Başvuru Bitiş Tarihi    : 09.06.2023

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1.    Başvuru Dilekçesi
2.    e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3.    Nüfus cüzdanı fotokopisi
4.    KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.
NOT: İptal edilen 12.05.2023 tarihli sözleşmeli personel alım ilanına bu alanda başvuru yapan adayların başvuruları geçerli sayılacaktır.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler