USD : 18,59 %0,08
EUR : 18,08 %-0,80
ALTIN (Gr): 1.011,87 %-1,09
BIST 100 : 3.568,85 %0,43
BITCOIN : 19.412,54 %-3,18
Petrol : 97,93 %3,71
KPSS

İcra katibi alımında 3 önemli düzenleme yapıldı. 'Örgün' şartı kaldırıldı

Adalet Bakanlığı icra katibi alımına dair yönetmeliği değiştirdi. Daktilo ya da bilgisayar dersini ÖRGÜN eğitim yoluyla başarıyla tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 22:33

Adalet Bakanlığı "İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı.

1- Daktilo ile yazma imkanı kaldırıldı

Uygulama sınavında verilen metni daktilo yazma imkanı kaldırıldı. Adaylar bilgisayar prtamında yazmak zorunda artık

2- Üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazma şartı getirildi

Üç dakikada 90 kelime yazma zorunluluğu önceki düzenlemede de bulunuyordu. "İki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir." yeni bir hüküm olarak getirilmiştir.

3- Örgün zorunluluğu kaldırıldı

Daktilo ya da bilgisayar dersini ÖRGÜN eğitim yoluyla başarıyla tamamlama zorunluluğu kaldırdıldı.

İşte 14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenlemenin eski ve yeni hali:

Eski düzenleme:

i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak (Mülga ibare:RG-18/11/2015-29536) (…) ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

Yeni düzenleme

“i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tarafından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden bilgisayarla; üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,”

Ek fıkra

“Birinci fıkranın (i) bendine göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.”

----------

Eski düzenleme

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

Yeni düzenleme

Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “örgün” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

Kaynak : Gazete Memur