,
#KPSS #Memur

İçişleri Bakanlığı 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 75 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna Ek-1 sayılı tabloya uygun olarak personel istihdam edilmek üzere 29 Şubat- 08 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı 75 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığından:

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 75 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna Ek-1 sayılı tabloya uygun olarak personel istihdam edilmek üzere 29 Şubat- 08 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

İl Planlama Uzman Yardımcısı/ boş kadro sayıları/ il/fakülte-bölüm bazlı dağılım tablosu (Ek-1)

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 1. Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinden sonra doğanlar),
 2. 2022-2023 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
 3. KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere tercih edilen il/fakülte-bölüm ve puan türü esas alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (Sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınır.)
 1. BAŞVURU VE BAŞVURU ŞEKLİ
 1. Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar; e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
 2. Başvurular, 29 Ocak- 02 Şubat 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
 3. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında; kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
 5. Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata ya da eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme veya düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.
 6. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
 8. e-Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
 9. Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10-Başvurular 02 Şubat 2024 tarihi saat: 16.00’da sona ereceği için modül kapanacak olup başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11-Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 02 Şubat 2024 tarihi saat 16.00’dan önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12-İlan edilen il/fakülte-bölüm için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir fakülte- bölüm için birden fazla il tercihinde bulunabilecekleri gibi, seçmiş oldukları birden fazla fakülte- bölüm için tek il veya birden fazla il tercihinde de bulunabileceklerdir.

13-Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi, adayların KPSS puanı/türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir il/fakülte-bölüm için gerçekleştirilecektir.

14-Adaylar başvurularını tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup “Başvurularım” sekmesinden İş Talep Formunun çıktısını alabileceklerdir.

15-Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

16-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

 1. BAŞVURUDA İL/FAKÜLTE- BÖLÜM TERCİHİ

Adaylar, ilan edilen kadro ünvanı için başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla ilanda belirtilen öğrenim bölümlerine göre “Ekle” sayfasında yer alan “Talep Edilen Ünvan” ve “Talep Edilen Yer” açılır listesini kullanarak en fazla 3 tercihte bulunabileceklerdir. Adayların, açılır listeden seçecekleri her ünvan ve yer için “Ekle” butonuna basmaları şarttır. Aksi takdirde sınav modülüne kaydedilmeyeceğinden doğacak hak kayıplarından ilgili adaylar sorumludur.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra; ilan edilen her il/fakülte-bölümün sayısına göre adayların KPSS türü/puanı, bölüm ve il tercihleri göz önünde bulundurularak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere aday tarafından talep edilen il/fakülte-bölüm alanlarından sadece biri için 4 katı kadar aday belirleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen il/fakülte-bölümleri için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puan türü/puanı ve il/fakülte-bölüm tercih sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

 1. ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl/yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde İçişleri Bakanlığı resmi internet adresi “Duyurular” kısmında, adayları bilgilendirme amacıyla duyuru yapılacaktır.

 1. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş(sözlü) sınavı; bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölüm müfredatı dikkate alınarak oluşturulan alan bilgisi, genel kültür ve Bakanlığın görev alanına giren temel konulardan oluşur.

Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilir.

Adayların giriş (sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 1. İTİRAZ

Bu ilanda belirtilen KPSS puan/türü ve il/fakülte-bölüm tercih sıralaması esas alınarak oluşturulan başarı puan sıralamasına göre değerlendirme sonuçlarına itirazlar, “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden değerlendirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adaylara yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

Giriş (sözlü) sınav puanlarına itirazlar ise, sözlü sınav puanlarının aday durum sayfasından adaylara duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09.30-16.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar değerlendirilecek olup belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

G)GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş (sözlü) sınavında, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş (sözlü) sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş (sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilir.

Giriş (sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmez.

Giriş (sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

Ğ) YEDEK ADAY BELİRLENMESİ VE ATANMALARI

Her il/fakülte-bölüm için ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Her il/fakülte-bölüm için ilan edilen kadro sayısının tek sayı olması durumunda, tek sayının yarısı yukarı yuvarlanarak elde edilen tam sayı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 1. ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
 2. Aday tarafından imzalanmış İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
 3. KPSS sonuç belgesi

4-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 • GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler