,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

Gebze Teknik Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Rektörlük tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Gebze Teknik Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (e) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

l. GENEL ŞARTLAR
1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmak.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştınnası Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3.2022-KPSS lisans mezunlan için KPSS P3, ön lisans mezunlan için KPSS P93, ortaöğretim mezunlan için ise KPSS P94 puanına sahip olmak. 1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslann" Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi csaslanna aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kunıluşlannın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykın durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamalan yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

2.BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Nisan 2023 (Salı)

Son Başvuru Tarihi

08 Mayıs 2023 (Pazartesi)

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

12 Mayıs 2023 (Cuma)

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

16-19 Mayıs 2023 GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Binası

Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi

26 Mayıs 2023 (Cuma)

Sonuçların İlan Edileceği Internet Sitesi

https://www.gtu.cdu.tr/

Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını sakh tutar.

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
• Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere: Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
• Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını "GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - GF.BZE/KOCAELİ adresine gönderecektir.
• Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0262) 605 II 29, (0262) 605 15 21, (0262) 605 II 27 telefon numaralan ve pcrsoneltâ gtu-edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

3.İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU

SINAV TÜRÜ

ADET

ARANILAN ÖZEI. ŞARTLAR

SP 202312

Mühendis (Erkek.'Kadın)

Lisans

Sözlü

2

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, -Belgelendirmek üzere YDS, E-YDS veya YÖKDIL'den en az 60 ve üzeri; TOELF IBT’den en az 70 ve üzeri, Pcarson Test of English (PTE)'den en az 55 ve üzeri (İNGİLİZCE) yabancı dil puanı almış olmak, -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202313

Mühendis (Erkck/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. Elektronik Mühendisliği. Fizik Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Belgelendirmek üzere YDS. E-YDS veya YÖKDİL'den en az 60 ve üzeri; TOELF IBT’den en az 70 ve üzeri. Pearson Test of English (PTE)’den en az 55 ve üzeri (İNGİLİZCE) yabancı dil puanı almış olmak, -Kodlama ve/veya vveb sayfası tasarımı alanında sertifika sahibi olmak. (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumandan alınmış olması şartıyla kabul edilecek olup ilanın Resmî Gazctc’dc yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202314

Mühendis (F.rkek/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

-Üniversitelerin İşletme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 65 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariy le 35 yaşını doldurmamış olmak.

Belgelendirmek üzere 1S09001:201*5 Kalite Yönetim Sistemi, IS04500I:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönelim Sistemi. IS050001 Enerji Yönetimi Sistemi sertifikası veya Proje Yönetimi Yazılımı, ISO17025 laboratuvar Yeterliği, IS027001 Bilgi Güvenliği eğitimleri gibi katılım belgelerinden en az üçüne sahip olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202315

Mühendis (Erkek/Kadın)

Lisans

Sözlü

3

-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği. Yazjhm Mühendisliği. Elektnk-Elektronik Mühendisliği. Elektrik Mühendisliği. Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Belgelendirmek üzere YDS, E-YDS veya YÖKDİL'den en az 60 ve üzeri; TOELF IBT’dcn en az. 70 ve üzeri, Pcarson Test of English (PTE)'den en az 55 ve üzeri (İNGİLİZCE) yabancı dil puanı almış olmak, -SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek üzere kodlama ve/veya vvcb sayfası tasarımı alanında en az 1 yıl süreyle tecrübe sahibi olmak, -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202316

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

-Üniversitelerin İktisat. İşletme. Maliye. Muhasebe, Muhasebe ve Ftnans Yönetimi Bölümlerinin herhangi binnden lisans mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan alınış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariy le 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Belgelendirmek üzere YDS, E-YDS veya YÖKDİL'den en az 60 ve üzeri; TOELF IBT’den en az 70 ve üzeri, Pearson Test of English (PTE)’den en az 55 ve üzeri (İNGİLİZCE) yabancı dil puanı almış olmak. -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202317

Büro Personeli (Erkek Kadın)

Lisans

Sözlü

I

-Üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 60 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak, -Belgelendirmek üzere deney hayvanlan kullanım sertifikasına sahip olmak. (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kuruntundan alınmış olması şanıyla kabul edilecek olup ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir.)

-SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek üzere deney hayvanlan laboratuvan veteriner sağlık hizmetleri alanında en az 3 yıl süreyle tecrübe sahibi olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202318

Büro Personeli (Erkck/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

-Üniversitelerin Muhasebe ve Finans Yönetimi. Muhasebe. Muhasebe Bilgi Sistemleri. Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman. Muhasebe ve Finansal Yönetim. Muhasebe ve Denetim, Maliye Bölümlerinin herhangi binnden lisans mezunu olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202319

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

-Üniversitelerin İnsan Kaynaklan Yönetimi. Endüstri Mühendisliği. Uluslararası İlişkiler Bölümlennin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldunnamış olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

SP 202320

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Lisans

Sözlü

1

Üniversitelerin “Radyo. Televizyon ve Sinema** veya “Sinema ve televizyon** Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

-SGK hizmet dökümü ite belgelendirmek üzere lisans eğitimi ile alakalı alanda en az 2 y ıl süreyle iş tecrübesine sahip olmak.

-SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek üzere kamera ve fotoğraf makinesi kullanımında en az 1 yıl süreyle tecrübe sahibi olmak,

-SGK hizmet dökümü »1c belgelendirmek üzere Adobe Aftcr E fleol s. Adobe Premicrc Pro programlarından herhangi birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

4.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen Belgeler;
    • Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.).
    • Özgeçmiş.
    • 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
    • I (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
    • Adlî Sicil Belgesi, (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • Askerlik Durum Belgesi. (c-Dcvlcttcn alman kare kodlu belgeler kabul edilir.)
    • Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • Sertifîka/Katılım Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • Yabancı Dil Belgesi, (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • Tecrübe Belgesi,
    • NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)
    • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Usul ve Esasların “(Ek fıkra:RG-7/7/2022-31R89-CK-2022/310/l md.) Yükseköğretim Kurulunca .Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlannın (...) sözleşmeli personel atımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının e bendi uygulanabilir." hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.
[Sınav şartı ( .. .) c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799)1...) sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katma kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.]
Adaylar başvuru sonuçlarım üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
S.LSınav Konuları ve Puanlan/Sözlü Sınava İlişkin Açıklama
I) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan sorulan ileadaylann kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tulum ve davranışlannın göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlcndirilebilmesine yönelik sorular sonılacaktır.
2) Söz konusu sorul an n puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Soru Türü

Puan

Mesleki alan bilgisi

50

Kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

50

Toplam

100

3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmcsi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.

5.2.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması
Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlannın eşit olması hâlinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.

6 .DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
6.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
6.2. Adaylann herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
6.4. Yurtdışmdan ahnmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
6.5. Sertifika veya katılım belgesi istenen pozisyonlar için ilgili sertifika veya katılım belgesine ilanın Resmi Gazctc’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir Bu nedenle üzerinde tanh bilgisi yer almayan/veriliş tanhi kanıtlanamayan sertifika veya kanlım belgeleri kabul edilmeyecektir.
6.6. Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/işyeri Unvan l istesi başlığıyla c-Dcvlct sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları KURUMFİRMA'İŞ YERİNDEN istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onayh çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)

7 .YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
7.1. 657 sayılı Devlet Memurları Karıunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan •'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca KPSS(B) grubu puan sırasına konulmak kaydtyla alını yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Rrklörlüğünıü/ce yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
7.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
7.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine. TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, ayrıca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla aday sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
7.4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmay an adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya y alan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan aday lar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 7.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7.7. İlanda bulunmavan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7.8. ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDAN YAPILAN TÜM DUYURULAR TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP KİŞİLERE AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler