,
#İş İlanları #KPSS

Erciyes Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alacak

Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İLAN YAYIN TARİHİ : 14/09/2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 28/09/2023

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden ve özgelir bütçesinden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Ünvanı

KPSS

Puan Türü

Mezuniyet

Nitelik Kodu

Pozisyon Adedi

Bütçe Türü

Aranılan Nitelikler

BÜRO PERSONELİ

KPSSP3

LİSANS

BP01

4

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü lisans programından veya bu bölüme denk kabul edilen lisans programlarından birinden mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ

KPSSP3

LİSANS

BP02

1

Özgelir

Yükseköğretim kurumlarının Maliye Bölümü lisans programı mezunu olmak.

BÜRO

PERSONELİ

KPSSP3

LİSANS

BP03

1

Özgelir

Yükseköğretim kurumlarının İşletme Bölümü lisans programı mezunu olmak.

BÜRO PERSONELİ

KPSSP3

LİSANS

BP04

1

Özgelir

Yükseköğretim kurumlarının İktisat Bölümü lisans programı mezunu olmak.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP01

1

Özel

*Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle süt ve süt ürünleri üretimi yapan tesiste en az 2 yıl çalışmış olmak ve durumunu Çalışma Belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

*Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP02

2

Özel

*Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" veya "Büyükbaş Hayvan Besiciliği Sertifikası" veya "Küçükbaş Hayvancılık Sertifikası”na sahip olmak.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP03

3

Özel

*Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikasına sahip olmak.

 

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP04

1

Özel

*Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Bahçıvanlık” veya “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden ustalık belgesine sahip olmak.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP05

2

Özel

*Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “aşçı” sertifikası, kurs bitirme belgesi, ustalık belgelerinden birine veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı “aşçı” mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP06

1

Özel

*Ortaöğretim kurumlarının en az lise ve dengi okul mezunu olmak.

*Mobilya döşemeciliği dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak ve/veya mobilya döşemeciliği alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. (SGK hizmet dökümünde 7534.11/ 7534.03/ 3432.04/

7534.10 kodundan biri ile belgelendirilecektir.)

DESTEK

PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DP07

2

Özel

*Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikasına sahip olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

DS01

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

DS02

1

Özel

Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

KPSSP3

LİSANS

FZ01

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE

KPSSP3

LİSANS

H01

5

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM

H02

20

Özel

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

(Diplomasında hemşire ünvanı kazanmış olmak)

 

LABORANT

KPSSP93

ÖN LİSANS

LB01

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü ön lisans programından mezun olmak.

PSİKOLOG

KPSSP3

LİSANS

PS01

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans programı mezunu olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST01

2

Özel

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST02

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü ön lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST03

4

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSSP93

ÖN LİSANS

ST04

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri bölümü ön lisans programı mezunu olmak.

TEKNİKER

KPSSP93

ÖN LİSANS

TK01

1

Özel

*Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans Bilgisayar Programcılığı Bölümünden Mezun Olmak.

*Mezuniyetinden sonra kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlar bünyesinde en az 5 (beş) yıl bilgisayar programcısı olarak görev yapmış olmak ve çalışılan süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. (Çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirilecektir.)

* En az 120 saatlik “Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım’’ sertifikasına sahip olmak.

*En az 80 saatlik “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyon Uygulamaları” sertifikasına sahip olmak.

TEKNİKER

KPSSP93

ÖN LİSANS

TK02

1

Özel

Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Teknolojisi veya Elektrik ön lisans programı mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A.    GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4.    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5.    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6.    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7.    2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10.    Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11.    Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
12.    Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14.    Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (28/09/2023) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (29/09/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
B.    BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1.    Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14/09/2023-28/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2.    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.    Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4.    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5.    Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6.    Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e- Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
8.    Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
10.    Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
C.    İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER
1.    BP01- BP02-BP03-BP04 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
2.    DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen “Başvuru tarihi itibariyle Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Yapan Tesiste En Az 2 Yıl çalışmış olduğuna ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikası” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
3.    DP02 Destek Personeli; Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen "Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası" veya "Büyükbaş Hayvan Besiciliği Sertifikası" veya "Küçükbaş Hayvancılık Sertifikası" Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
4.    DP03 Destek Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, başvuru esnasında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” Sertifikası veya “Kurs Bitirme Belgesi” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
5.    DP04 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Bahçıvanlık” veya “Peyzaj Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
6.    DP05 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçı” Sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık Belgelerinden biri veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı “Aşçı” Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
7.    DP06 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mobilya döşemeciliği dalında kalfalık veya ustalık belgesini ve/veya mobilya döşemeciliği alanında en az 3 yıl çalıştığına ilişkin çalışma belgesi ve/veya SGK hizmet dökümünü (Meslek Kodu: 7534.11/ 7534.03/ 3432.04/ 7534.10 kodundan biri ile belgelendirilecektir.) Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
8.    DP07 Destek Personeli; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
9.    DS01 ve DS02 Diğer Sağlık Personeli, FZ01 Fizyoterapist, H01 ve H02 Hemşire, LB01 Laborant, ST01 ve ST02 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
10.    PS01 Psikolog; Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezinde istihdam edilecektir.
11.    TK01 Tekniker; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mezuniyetinden sonra kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlar bünyesinde en az 5 (beş) yıl bilgisayar programcısı olarak görev yapmış olmak ve çalışılan süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak şartına ilişkin çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü, en az 120 saatlik “Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım’’ sertifikası ve en az 80 saatlik “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyon Uygulamaları” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
12.    ST03 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
13.    ST04 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.
14.    TK02 Tekniker; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecektir.
15.    Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.
16.    DP02, DP06 ve DP07 nitelik kodlu Destek Personeli unvanları için hizmet içeriği fiziki güç gerektirdiğinden cinsiyeti erkek olmak şartı aranmaktadır.
17.    Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.
18.    Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.” şartı aranacak olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.
19.    İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
20.    DP02 ve DP07 Destek Personeli unvanları için atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlama esnasında hayvan bakımı ve temizliği ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde açık ve kapalı alanlarda görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmadığına dair beyan alınacaktır.
D.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.    Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3.    Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.    Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5.    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.    Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7.    Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10.    Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.
E.    İLETİŞİM:
Adaylar    başvuru    süreciyle ilgili    olarak,    Erciyes    Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim    Kanalları    (Tel: 0352    207    66    66    Dâhili:    10603-10604-10616) (e-Posta:
[email protected])
F.    DİĞER HUSUSLAR:
1.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2.    Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3.    Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler