,
#KPSS #İş İlanları

Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Düzce Üniversitesi 157 Sözleşmeli Personel Alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular 01.02.2023 - 15.02.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1    .GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak zorunludur.

1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyannea yaptınlacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.4.    Lisans mezunlan için 2022- KPSS P3, Ön lisans mezunlan için 2022- KPSS P93, Ortaöğretim mezunlan için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak.

2    .İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

20230101

POZİSYON ADI

Büro Personeli

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

10

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere,

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynaklan, Personel Yönetimi, İnsan Kaynaklan Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Nüfus ve Vatandaşlık, Çağrı Merkezi Hizmetleri ya da Sosyal Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230102

POZİSYON ADI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

2

ARANILAN

ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere,

Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programında mezun olmak,

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartlan taşımak, 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) İç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık durumu bulunmamak.

Adaylann Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13'den fazla, 17’den az olmaması gerekmektedir/ Ömeğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) (Resmi veya özel sağlık kuruluşlanndan/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alman belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) Cinsiyeti kadın olmak.

İLAN NO

20230103

POZİSYON ADİ

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

8

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere,

Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programında mezun olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartlan taşımak. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

İç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Koruma ve güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık durumu bulunmamak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Adaylann Boyunun 170cmden kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15'den fazla, 13’den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) (Resmi veya özel sağlık kuruluşlanndan/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

Cinsiyeti erkek olmak.

İLAN NO

20230104

POZİSYON ADİ

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

1

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere.

Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak,

Sıvacı Kalfahk/Ustalık Belgesine ve ya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

İnşaat Boyacısı Kalfalık /Ustalık Belgesine ve ya kurs sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek,

2022 yılı KPSS P94 puan türüne sahip olmak,

Cinsiyeti erkek olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

GÖREV TANIMI

Sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaba ve ince sıvalarını yapmak, söve monte etmek, beton zemine ve duvar yüzeyine şap yapmak, yüzeyi hazır cam mozaik ile kaplamak, hazır (mozaik) denizlik ve parapet yapmak, yalıtım sıvası yapmak, uygulama sonrası onarım işlemlerini yapmak, boya öncesi hazırlık işlemlerini yapmak, yüzey kontrolü yapmak ve gerekli önlemleri almak, yüzey temizliği yapmak, yüzey altyapı hazırlığını yapmak, malzemeleri kullanıma hazır hale getirmek, boya için hazırlık yapmak, boya/vemik işlemlerini uygulamak, astarlama yapmak, macunlama yapmak, son kat boyayı/vemiği uygulamak, boya/vemik sonrası işlemleri yapmak, boyanan/vemiklenen yüzeyi kontrol etmek, yüzeydeki hatayı gidermek, yerlere dökülen ve camlarda kalan boyalan temizlemek, prizleri ve elektrik anahtarlarını takmak, kâğıt maskeleme bantlannı sökmek, görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20230105

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere,

Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

Duvar Kalfahk/Ustalık Belgesine ve ya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

2022 yılı KPSS P94 puan türüne sahip olmak,

Cinsiyeti erkek olmak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

GÖREV TANIMI

Kagir malzeme ve pres tuğla ile duvar örme uygulaması yapmak, taş duvar örmek, baca örmek, cam tuğla ile duvar örmek, uygulama sonrası işlemleri yapmak, görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20230106

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

3

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere,

Ortaöğretim kurumlarının “Bahçecilik” bölümünden mezun olmak ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olup “Bahçe Bakımı ve Peyzaj” kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek, 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Temizlik ve bahçe bakımı ve peyzaj görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşım doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Cinsiyeti erkek olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

GÖREV TANIMI

Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar, salonlar ve çalışma odalan ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak, Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, Aynaları ve muslukları silmek,

Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak, Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak. Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20230107

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

5

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere.

Ortaöğretim kurumlarımn herhangi bir bölümünden mezun olmak,

2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Cinsiyeti kadın olmak

GÖREV TANIMI

Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerdc ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,

Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

Aynaları ve muslukları silmek,

Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak. Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

İLAN NO

20230108

POZİSYON ADİ

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

17

ARANILAN ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere.

Ortaöğretim kurumlarımn herhangi bir bölümünden mezun olmak.

2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Cinsiyeti erkek olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

GÖREV TANIMI

Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

Aynaları ve muslukları silmek.

Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak. Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

tLAN NO

20230109

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

2

ARANILAN

ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere,

Yükseköğretim kurumlarımn Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Cinsiyeti erkek olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak

 

İLAN NO

20230110

POZİSYON ADI

Destek Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

20

ARANILAN

ŞARTLAR

Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde istihdam edilmek üzere.

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalından mezun olmak,

2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

GÖREV TANIMI

Yatak yapmak ve çarşaflan değiştirmek.

Eksilen, kınlan, anza veren cihaz ya da malzemeleri Servis Sorumlu Hemşiresine bildirmek.

Servisin ihtiyacı olan malzeme eksikliklerini ilgili birimlerden temin etmek,

Temiz-kirli malzemeleri ilgili birimlere taşımak, serviste çalışan hekim ve hemşirenin istediği malzemeleri zamanında temin etmek.

Hastanın olmadığı sedye, transport, muayene masası, boş yatak çarşaflarını değiştirmek, Hastanın içinde olduğu yatağı hemşire denetiminde, desteğinde yapmak.

Hastanın boşaltım materyallerini (ördek, sürgü vs.) hemşireye gösterdikten sonra döküp, temizlemek,

Gerekli durumlarda aspiratörleri boşaltıp temizlemek, Dren, NG’den gelenleri boşaltmadan önce hemşireye göstermek.

Temizlik elemanının olmadığı durumlarda çöplerin toplanması, kirli bölgelerin temizliğini yapmak.

Temizlik dezenfekiyon ve malzeme değişimi yapmak

Defıbrilatör, monitör, havalı yatak, ekg vb. malzemelerin temizliğini yapmak,

Buhar aleti, aspiratör, oksijen humudiferleri ve manometresi, derece kavanozu, gibi özel araç ve gereçleri servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde enfeksiyon komitesinin talimatlarına uygun temizlemek ve muhafaza etmek. Hastalan, talimatlar doğrultusunda laboratuvar, röntgen, konsültasyon, radyoterapi vb. yerelere götürüp ve getirmek. Patolojisi alınan ve laboratuvara gitmesi istenen biyopsi materyalini, doktor tarafından yazılan istem kâğıdını alarak numuneyi patoloji laboratuvarına götürmek, Çıkan sonuçlan servis sekreterliğine istenildiği zamanda getirmek,

Serviste kullanılan fakat doğrudan hasta üzerine ücretlendirilmeyen tıbbi sarf malzemelerini hastane deposundan teslim alır (sorumlu hemşire nezaretinde) servise taşımak ve servis ara deposuna düzenli bir şekilde yerleştirmek,

Servisteki işleyişi bozmayacak şekilde kırtasiye malzemelerinin temin edilip, çoğaltılması gereken evrakları fotokopi çekmek. Servisteki kirli çamaşırları sayarak çamaşırhane personeline imza karşılığında teslim eder ve çamaşırhaneden gelen temiz çamaşırları imza karşılığında teslim alır servis sorumlu hemşiresi nezaretinde depoya yerleştirmek. Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek. Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacım karşılamak,

Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak.

Hasta ve yaşlının tansiyon ve nabzını ölçmek,

Vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak,

Doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemlerini kullanmalarına/uygulamalarına yardımcı olmak.

Kullanılacak ilaçların takibini yapmak.

Pozisyon vermek ve kaldırmak,

Pansuman yapmak, ilaçlarını vermek. Lavman yapmak.

Giyinme ve soyunmalarına yardım etmek,

Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak,

Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalara psikolojik destek sağlamak,

Hasta ve yaşlının bakımında kişisel sağlık kurallarına uymak, temizlik gereksinimlerini ( vücut banyosu veya silme) karşılamak,

Sürekli yatan hasta ve yaşlıda görülebilecek komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirler almak, Hasta ve yaşlının yürümeye yardımcı cihazları kullanmalarına yardımcı olmak, Hastalan tetkik ve tedavi için hazırlamak, Çalıştığı üniteyi kullanıma hazır hale getirmek,

Sağlık profesyonelinin uygun gördüğü durumda hastanın yürümesi ve hareket etmesine yardım etmek,

Sağlık profesyoneli tarafından uygun görülen beslenme ve egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek, Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun bir şekilde saklanmasına yardım etmek. Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini gerçekleştirmek, Hastaların başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek, Hasta bakımı ve tedavisi ile ilgili araç- gereç ve medikal malzemeleri taşımak ve muhafaza etmek, Temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma vb. hizmetleri yapmak, İlgilendiği hastanın genel durumunda bir değişiklik fark ettiğinde sağlık profesyonellerine bildirmek, Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek

İLAN NO

20230111

POZİSYON ADI

Fizyoterapist

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. 2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşım doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230112

POZİSYON ADI

Psikolog

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

1

ARANILAN ŞARTLAR

Psikoloji lisans programından mezun olmak

2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230113

POZİSYON ADI

Mühendis

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230114

POZİSYON ADI

Ebe

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

4

ARANILAN

ŞARTLAR

Ebelik lisans programından mezun olmak

2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Cinsiyeti kadın olmak.

İLAN NO

20230115

POZİSYON ADI

Hemşire

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

43

ARANILAN

ŞARTLAR

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230116

POZİSYON ADI

Hemşire

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

15

ARANILAN ŞARTLAR

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağhk Memurluğu Alanı - Ebclik-Hcmşirclik Dalının, Hcmşirclik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik Ebelik-Sağhk Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230117

POZİSYON ADI

Sağlık Teknikeri

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

3

ARANILAN ŞARTLAR

Diyaliz ön lisans programından mezun olmak

2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230118

POZİSYON ADI

Sağlık Teknikeri

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

15

ARANILAN

ŞARTLAR

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230119

POZİSYON ADİ

Sağlık Teknikeri

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

1

ARANILAN ŞARTLAR

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230120

POZİSYON ADI

Sağlık Teknikeri

ÖĞRENİM

Ön lisans

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoterapi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230121

POZİSYON ADI

Diğer Sağlık Personeli

ÖĞRENİM

Lisans

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Pcrfüzyon lisans programından mezun olmak.

2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak)

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230122

POZİSYON ADI

Diğer Sağlık Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak. 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İLAN NO

20230123

POZİSYON ADI

Diğer Sağlık Personeli

ÖĞRENİM

Ortaöğretim

ADEDİ

1

ARANILAN

ŞARTLAR

Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak. 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Müracaat tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (30.01.1988 tarihi sonrası doğumlu olmak) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

3- Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
-    Resmi internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu,
Özgeçmiş,
-    2022 KPSS Sonuç Belgesi,
-    1 adet Fotoğraf
-    Adli Sicil Kaydı Belgesi,
-    Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)
-    Nüfus Cüzdanı,
-    Diploma veya Mezun Belgesi,
-    Sertifıka/belge istenen pozisyonlar için serti fika/belge,
-    Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin asi ı (resmi veya özel sağlık kuruluşlanndan/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
(Yerleştirmesi yapılan adayların istenilen belgelerin aşıtlarını ibraz etmesi zorunludur. Belge aşıtlarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

4    .DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
- Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.pcrsonel.duzcc.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından Online olarak yapılacaktır.
-Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır.
-    Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir
-    KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.
-    Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllannı ve Üniversitemiz tarafından aynca istenecek olan belgelerin aşıtlarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllannı ibraz etmeyen adaylann başvurusu geçersiz sayılacaktır.
-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri I (bir) ay içerisinde feshedilecektir. - Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adaylan bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
-    Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 (on beş) gün içinde de ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Dilekçesini ve başvuruda istenen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
-    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu dutumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlann atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.
-    Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler