Altın Gram 1.257,68 %0.62 Bitcoin 27.953,99 %2.93
,
#KPSS #İş İlanları

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 190 (yüz doksan) adet sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

 

KADRO UNVANI

ADET

PUAN TÜRÜ/ PUANI

CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER

AÇIKLAMA

 

 

 

HEMŞİRE

 

 

140

 

 

KPSS P3 (65

puan ve üzeri)

 

 

KADIN/ ERKEK

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

 

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

 

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

 

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış

olmak.

 

 

 

 

 

 

DESTEK PERSONELİ Hasta

Bakımı ve Temizliği'nde görev yapacak Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı)

 

 

 

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı alanı ve dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği alanı ve dallarının birinden mezun

olmak,

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

 

 

 

30

 

 

KPSS P94 (65

puan ve üzeri)

 

 

ERKEK

**Başvuru esnasında "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı alanı ve dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım

Teknisyenliği alanı" alan adını gösteren diplomanızın PDF olarak yüklenmesi

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde

çalışmaya engel durumu olmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

 

 

 

3

 

 

 

KPSSP93

(60 puan ve üzeri)

 

 

 

 

KADIN/ ERKEK

Yükseköğretim      Kurumlarının      Radyoloji,                              Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek

herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde

çalışmaya engel durumu olmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

KPSSP93(60

puan ve üzeri)

 

 

 

 

KADIN/ ERKEK

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış

olmak.

 

 

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

 

 

 

 

2

 

 

 

KPSSP93

(60 puan ve üzeri)

 

 

 

 

KADIN/ ERKEK

Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun

olmak.

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

 

 

TEKNİKER

 

 

 

 

1

 

 

 

KPSSP93

(60 puan ve üzeri)

 

 

 

 

ERKEK

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik ve Elektronik   Teknolojisi,   Elektrik-Elektronik

Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek

herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde

çalışmaya engel durumu olmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış

olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP93

(65 puan ve üzeri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERKEK

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik,

Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere

Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi

dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan

şartları taşımak.

Üniversite       Hastanesi’nde       vardiyalı                       sistemde

çalışmaya engel durumu olmamak

Görevini     devamlı     yapmasına     engel                   olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 ten fazla 13 ten az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar  bu  durumu  sağlık  kurulu  raporuyla

belgelendireceklerdir.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış

olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1-    Türk Vatandaşı olmak,
2-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4-    Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak.
6-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
7-    Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
8-    Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9-    2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
10-    Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
11-    Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
12-    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI
1-    Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.
2.    Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
 
3.    "Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.    Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-    Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
6-    Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması gerekmektedir. İlanın yayım tarihinden sonra alınan ve e-devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
7-    Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a)    Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b)    Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
c)    Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
8-    Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1-    Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-    Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
3-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
4-    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
5-    Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
6-    Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
7-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler