,

Bursa Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli alacak

657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sekiz (8) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Bursa Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli alacak

1. BAŞVURU TAKVİMİ
1.1. Başvuru Takvimi
 

Başvuru başlangıç tarihi

06.09.2022

Son başvuru tarihi

20.09.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00)

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi

26.09.2022

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.btu.edu.tr

Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi

03.10.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00)

Açıklama

Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.

 

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks
tutulamayacaktır.

2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN

POZİSYON

ADET

MEZUNİYET

ÇALIŞTIRALACAĞI BİRİM

KPSS PUAN

TÜRÜ VE YILI

ÖZEL ŞARTLAR

2022/1

Avukat

1

Lisans

Hukuk Müşavirliği

KPSS (P3) 2020

 • Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, hukuk alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak,
 • Avukatlık ruhsatına sahip olmak, -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 75 puan almış olmak,
 • Hukuk İngilizcesi Eğitimi sertifikasına sahibi olmak.

2022/2

Mimar

1

Lisans

Genel Sekreterlik

KPSS (P3) 2020

 • Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak,
 • Autocad ve 3 Boyutlu Modelleme sertifikalarına sahip olmak.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 75 puan almış olmak.
 • Lisans mezuniyetinden sonra Mimarlık alanında en az 5 (beş) yıl süreyle deneyim sahibi olmak ve bunu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

2022/3

Mühendis

1

Lisans

Yapıİşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

KPSS (P3) 2020

-Elektrik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak, -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 75 puan almış olmak.

2022/4

Büro Personeli

1

Lisans

Genel Sekreterlik

KPSS (P3) 2020

-İşletme bölümü lisans mezunu olmak, -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak,

-İnsan kaynakları eğitimi, diksiyon ve etkili iletişim sertifikalarına sahip olmak,

2022/5

Destek Personeli (Şoför)

1

Ortaöğretim

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KPSS (P94) 2020

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
 • Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak,-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

2022/6

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

3

Önlisans

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KPSS (P93)2020

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, -Önlisans mezunu olmak, -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, -175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, -Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.) -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, -Askerliğini yapmış olmak.-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
 • B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

3-    BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1.    Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
-    Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)
-    2020 KPSS sonuç belgesi,
-    2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-    Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
-    Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
-    Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
-    Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (sadece Mimar kadrosu için)
-    Avukatlık ruhsatnamesi ıslak imzalı tasdikli sureti, (sadece Avukat kadrosu için)
-    Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti (sadece şoför kadrosu için ıslak imzalı onaylı)
-    SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (sadece şoför kadrosu için)

4-    GENEL ŞARTLAR
4.1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
4.2.    Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3.    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
4.4.    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4.5.    Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması
4.6.    Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona)başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
4.7.    Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

5-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1.    Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 03 Ekim 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5.2.    İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3.    KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
5.4.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6.    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler