,
#KPSS

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 37 (otuz yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA

NO

POZİSYON

ADI/

CİNSİYETİ

ADET

MEZUNİYET

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMLARI

1

Büro Personeli

Kadın/Erkek

3

Lisans

KPSS

(P3)

2020

  • Yükseköğretim Kurumlarının; Büro Yönetim ve Sekreterlik, Gazetecilik, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, İşletme, Maliye, İş İdaresi, Lisans Programlarından birinden mezun olmak.
  • KPSS'den en az 65 puan almış olmak.
  • 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde; yazı işleri, faturalandırma- muhasebe-maaş, hasta kabul, tanıtım, personel işleri, öğrenci işleri, depo birimi, arşiv birimi, taşınır işlemleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

2

Büro Personeli

Kadın/Erkek

3

Önlisans

KPSS

(P93)

2020

  • Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  • KPSS'den en az 65 puan almış olmak
  • 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde; Yazı işleri, faturalandırma- muhasebe-maaş, hasta kabul, personel işleri, öğrenci işleri, depo birimi, arşiv birimi, taşınır İşlemleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

 

 

3

Diğer Sağlık

Personeli

Kadın/Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Sağlık Teknisyeni olarak istihdam edilmek üzere; Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı-Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezunu olmak.

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde; Kliniklerde yaşanabilecek acil durumlarda, ameliyat öncesinde ve sonrasında ilaçları oral veya parenteral yolla vermek, damar yolu açmak, hastayı stabil hale getirebilmek, acil durumlarda hastayı ambulansta stabil halde emniyete almak ve bu şekilde en yakın hastanenin acil servisine ulaştırmak ve ilk yardım tedavisini devralan acil servis personeline hastanın durumunu rapor etmek, gerektiğinde ambulansı kullanmak ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

4

Sağlık Teknikeri Kadın/Erkek

13

Önlisans

KPSS (P93) 2020

- Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Önlisans Programı mezunu olmak.

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları için çalışma ortamını hazırlamak, hastayı diş ünitine yerleştirerek yardımcı olmak, tedavi sırasında acil gereksinim duyulan malzemeleri getirip hazırlamak, 4 elli diş hekimliği tekniğiyle rahat ve ergonomik açıdan konforlu çalışılabilmesi için hasta başında hekime yardımcı olmak, tedavi bittikten sonra diş ünitinin bir sonraki hastada kullanılabilmesi için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

5

Destek Personeli

Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Ortaöğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak,

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Birimleri/Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı birimlerindeki, medikal cihazların bakımı ve onarımı, çalışma sistemlerinin takibi ve doğabilecek arızalara yönelik önleyici tedbirleri almak ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

 

 

6

Destek Personeli

Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi bölümünden mezun olmak, Doğalgaz iç Tesisatçılığı, Isıtma ve Doğalgaz, Doğalgaz işletme ve bakım operatörlüğü belgelerine sahip olmak. Mezuniyetinden sonra belgelendirmek şartıyla alanında en az 3(üç) yıl deneyime sahip olmak.

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak. - 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin merkez ve merkez dışı yerleşkelerinde, doğalgazla yakma/Isıtma işlemler, tesisat sistemlerinin bakım/onarım hizmetleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

7

Destek Personeli

Kadın

3

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

  • Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  • KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, ütü, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, tıbbi atık toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

8

Destek Personeli

Erkek

3

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

  • Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.
  • KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı birimlerinde, açık ve kapalı alanlardaki Temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, ütü, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, tıbbi atık toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

 

 

9

Destek Personeli

Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Burdur Bucak ilçesinde bulunan birimlerinde görevlendirilecek, açık ve kapalı alanlardaki temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp atma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

10

Destek Personeli

Erkek

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Lise ve Dengi okullardan mezun olmak.

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Burdur Gölhisar ilçesinde bulunan birimlerinde görevlendirilecek, açık ve kapalı alanlardaki temizlik (tuvalet, cam, yüzey vb. temizlik işleri), basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma, çöp atma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

11

Destek

Personeli (Hasta Bakımı) Kadın

3

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak,

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak.

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı birimlerinde, hasta bakımı ve temizliği, klinik el aletlerinin temizliği, ütü, görevli olduğu kısımların temizlik hizmetleri, tıbbi atık toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

12

Destek

Personeli (Hasta Bakımı) Erkek

2

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak,

- KPSS'den en az 65 puan almış olmak.

- 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi ve bağlı birimlerinde, hasta bakımı ve temizliği, klinik el aletlerinin temizliği, ütü, görevli olduğu kısımların temizlik hizmetleri, tıbbi atık toplama, çöp toplama ve bunları uygun yerlere taşıma ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

13

Destek

Personeli (Bahçıvan)

Erkek

2

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2020

- Lise ve Dengi Okulların; Bahçecilik Alanı ve Dalları / Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları / Tarım Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.

- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. - KPSS'den en az 65 puan almış olmak, - 01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmak.

Üniversitemizin merkez ve merkez dışı yerleşkelerindeki bahçe ve peyzaj alanlarında, ekim, dikim, çapa, budama, çim biçimi, bitki artıklarının toplanması, taşınması hizmetlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

 

A.    GENEL ŞARTLAR
1)    Türk vatandaşı olmak
2)    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4)    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a)    T.C. Vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    657 sayılı Kanun'un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e)    Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
5)    -Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3
- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı
- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6)    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8)    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
10)    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.
B.    BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1)    Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.
3)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
C.    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1)    Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3)    Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4)    2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5)    Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6)    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış olmak.)
8)    Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
9)    Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
D.    BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1)    Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 20/07/2022 - 03/08/2022 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)
NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
2)    Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3)    Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4)    Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
5)    KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır
6)    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
E.    SONUÇ
1)    Tüm başvurular ilgili alanların 2020 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2)    KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3)    Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 (yedi) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4)    Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5)    Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6)    Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 2020 KPSS (B) Grubu puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7)    Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8)    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9)    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e- posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10)    Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır
11)    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru Başlangıç : 20/07/2022
Başvuru Bitiş    : 03/08/2022 (Mesai Bitimi )
Başvuru Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR Tel: 0248 213 1082

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler