,
#KPSS #İş İlanları

Boğaziçi Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu esas alınarak istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 63 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 65 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Û6.Û6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’m Ek 2’nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubu esas alınarak istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 63 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 • İlanda belirtilen bölümlcrc/programlara eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu (YOK) tarafından kabul edilen diğer alanlardan da başvurular kabul edilecektir.
 • YOK tarafından ilan edilen eşdeğerlik tablolarına aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.
 • https://www.vok.gov.tr/Savlalar/Kurumsal/ldariBirimler/egitim öğretim daire bsk/ynksekogrelim-bolunı-ve-program-isimleri.aspx
 • İlanda belirtilen alanlara/dallara eşdeğerliği Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kabul edilen diğer alanlardan da başvurular kabul edilecektir.
 • MEB tarafından ilan edilen eşdeğerlik listelerine aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.
 • htt p s://mte gm. me b. gov .tr/kuru mlar/? ara

tLAN NO

ÜNVANI

MEZUNİYET DURUMU/ KPSS PUAN TÜRÜ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Başvuru NoJ

Tekniker

Onlisans P93

1

* Yükseköğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi veya Yapı Tesisat Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru No:2

Tekniker

Onlisans P93

1

* Yükseköğretim kurulularının Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru No:3

Tekniker

Onlisans P93

1

* Yükseköğretim kurumlanma Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi programından mezun olmak.

Başvuru No:4

Teknisyen

Ortaöğretim P94

1

^Ortaöğretim kuramlarının Bilişim Teknolojileri alanından mezun olmak.

Başvuru No:5

Teknisyen

Ortaöğretim

P94

1

^Ortaöğretim kurumlanılın Elcktrik-Elcktronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

Başvuru No:6

Teknisyen

Ortaöğretim P94

1

*Ortaöğretim kurumlanılın Mobilya ve İç Mekân Tasarımı veya Ahşap Teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

Başvuru No:7

Teknisyen

Ortaöğretim P94

1

^Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlanılın Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme (Sıhhi Tesisat) alanından mezun olmak, * Erkek olmak.

Başvuru No:8

Teknisyen

Ortaöğretim

P94

2

*Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak, * Erkek olmak.

Başvuru No:9

Teknisyen

Ortaöğretim

P94

2

^Ortaöğretim kurulularının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,

*Görevin gerekliliği sebebiyle yapılacak saha çalışmalarına, arazide gerçekleştirilecek projelerde görev almaya ve seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak,

* Arazi çalışmaları açısından zorunluluk teşkil ettiği için B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

*îlan târihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak,

*Erkek olmak.

Başvuru No: 10

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim, kurulularının Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

*Rcact konusunda sertifika sahibi olmak,

*HTML, CSS ve JavaScript ile ilgili sertifika sahibi olmak,

*Java Programlama Dili ile ilgili sertifika sahibi olmak.

Başvuru No: 11

Mühendis

Lisans

P3

2

^Yükseköğretim kurumlarıntn Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Başvuru No: 12

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim kuramlarının Elcktrik-Elcktronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

*Ağ Güvenliği ile ilgili sertifika sahibi olmak,

*Ağ Adli Bilişimi ile ilgili sertifika sahibi olmak,

*Switching, Routing ve Kablosuz Ağ Sistemleri ile ilgili sertifika sahibi olmak,

^Alanıyla ilgili en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

Başvuru No: 13

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim kurumlanılın Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

*Tercihen Vmware Sanallaştırma ve Veeam yedekleme yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

^Tercihen Fortigate Firewall kullanımı konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak,

^Tercihen Network ve Sistem Yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak.

Başvuru No: 14

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim kumrularının Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

*Tcrcihcn Windows Scrvcr, Linux işletim sistemleri kurulumu vc işletilmesi konusunda sertifika sahibi olmak,

^Tercihen Web sayfası hazırlama ve yönelme konularında bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

*Wordpress ve Drupal programlanın iyi derecede kullanabilmek,

•Python yazdım dilinde bilgi veya tecrübe sahibi olmak.

Başvuru No: 15

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim burumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

^Tercihen Yapay Sinir Ağları konusunda bilgi sahibi olmak,

*Tercihen Hasar Yapıcı Depremler İçin Acil Uyarı ve Müdahale Sistemi Geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

* Tercih en Microsoft Office (Word, Excd. PowerPoint), zSacWin, Prism2, Surfer, Res2dmod, Res2dinv, RcsIPy programları konusunda bilgi sahibi olmak,

*İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru No: 16

Mühendis

Lisans

P3

1

* Yükseköğretim kuramlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak, *İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak, ^Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek,

*Erkek olmak.

Başvuru No: 17

Mühendis

Lisans P3

1

* Yükseköğretim kurumlanılın Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

♦Görevin gerekliliği sebebiyle yapılacak saha çalışmalarına, arazide gerçekleştirilecek projelerde görev almaya vc seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak.

♦Arazi çalışmaları için zorunluluk teşkil ettiğinden B sınıfı suıücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

♦GNSS Ölçme Planlama ve Veri Toplama, Web Tabanlı CBS, Gravite Uygulamaları sertifikalarına sahip olmak,

♦IHA-0 ve IHA-1 Pilot sertifikalarına sahip olmak,

♦Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek,

♦İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru No: 18

Mühendis

Lisans P3

1

♦Yükseköğretim kunımlannın Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

♦ Görevin gerekliliği sebebiyle yapılacak saha çalışmalarına, arazide gerçekleştirilecek projelerde görev almaya ve seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak,

♦Arazi çalışmaları için zorunluluk teşkil ettiğinden B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

*ÎIIA Fotogramctrisi, Lazer tarama, veri toplama vc değerlendirme konulannda bilgvtcerübe sahibi olduğunu belgelemek,

♦Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek,

♦İlan tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru No: 19

Programcı

Lisans P3

2

♦Yükseköğretim kurumlannın herhangi bit lisans programından mezun olmak kaydiyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Başvuru No:20

Spor Uzmanı

Lisans P3

2

♦Yükseköğretim kurumlannın Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak,

♦Cankurtaran belgesine/sertifıkasına sahip olmak,

♦Bu pozisyonda istihdam edilenler Üniversitemizin faiklı yerleşkelerinde bulunan spor tesislerinde göre vlend itile çektir.

Başvuru No:21

Avukat

Lisans

P3

1

♦Yükseköğretim kurumlannın Hukuk bölümünden mezun olmak,

♦Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak,

♦1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadrosuna başvuru yapacak adayların avukatlık ruhsatnamesine başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru No:22

Büro Personeli

Lisans P3

1

♦Yükseköğretim kurumlannın Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak,

* Resmî Yazışma Kuralları ile ilgili sertifika sahibi olmak,

♦ Microsoft Office Programlan ile ilgili sertifika sahibi olmak,

* Osmanlı Türkçesi İle Yazılmış Belgeleri Okuma ve Anlama ile ilgili sertifika sahibi olmak.

 

Başvuru No:23

Büro Personeli

Lisans P3

1

* Yükseköğretim kurumlanma herhangi bir lisans programından mezun olmak, *1SO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi Eğitimi sertifikasına sahip olmak, *5S Yaklaşımı İle İşyeri Organizasyonu Eğitimi sertifikasına sahip olmak, *Resmî Yazışma Kuralları sertifikasına sahip olmak.

Başvuru No:24

Büro Personeli

Önlisans P93

1

* Yükseköğretim kurum larının herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

* Resmî Yazışma Kuralları ile ilgili sertifika sahibi olmak,

* Protokol ve Görgü Kuralları ile ilgili sertifika sahibi olmak,

* Bilgisayar İşletmenliği veya Microsoft Office ile ilgili sertifika sahibi olmak,

* îş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sertifika sahibi olmak.

Başvuru No:25

Büro Personeli

Lisans P3

9

* Yükseköğretim kuramlarının Kanın Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İslam İktisadı ve Finans veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak.

Başvuru No:26

Büro Personeli

Lisans P3

1

* Yükseköğretim kurumlanılın İşletme bölümünden mezun olmak, *Resmî Yazışma Kuralları ile ilgili sertifika sahibi olmak, *İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sertifika sahibi olmak, *Microsoft Office Programları konusunda sertifika salıibi olmak, *ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Standardı sertifikasına sahip olmak.

Başvuru No:27

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans

P3

6

* Yükseköğretim kurumlanılın herhangi bir lisans programından mezun olmak, *Bu pozisyona ilişkin diğer koşullar, Aranan Özel Şartlar kısmında belirtilmiştir.

Başvuru No:28

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Önlisans P93

4

* Yükseköğretim kurumlanma herhangi bir önlisans programından mezun olmak, *Bu pozisyona ilişkin diğer koşullar, Aranan Özel Şartlar kısmında belirtilmiştir.

Başvuru No:29

Diğer Teknik Hizmet Personeli

Lisans P3

1

* Yükseköğretim kurumlannın Grafik Taşanını veya Grafik lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Başvuru No:30

Destek Personeli

Önlisans P93

3

* Yükseköğretim kurumlanılın herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

*Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

* Protokol Kuralları Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

*Üniversite birimleri arasındaki lojistik ve eşya taşıma hizmetlerinde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

*Bu pozisyona atananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde istihdam edilecektir.

Başvuru No:3t

Destek Personeli

Ortaöğretim P94

10

^Ortaöğretim kuramlarının herhangi birinden mezun olmak,

•Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

•Üniversite birimleri arasındaki lojistik ve eşya taşıma hizmetlerinde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

•Bu pozisyona atananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kamınu’nda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin yerine getirilmesinde istihdam edilecektir.

 

TÜM POZİSYONLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

 1. Yukarıdaki tabloda belirtilen şartlar ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.
 2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durumu olmamak (Gerektiğinde gece çalışabilmek).
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettinniş olmak).
 5. I lerhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 7. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmedi tek taraflı feshetmeleri hâlinde^ fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik I lizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartma sahip olmak.
 4. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir).
 5. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 6. Erkeklerde 1 75 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.
 7. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 10'dan az olmamak (Örneğin 180 cm boyunda olan bir adaym kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-10-70Ten az olmaması gerekmekledir).

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu {Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır.)
 2. Nüfus cüzdanı i T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Adli Sicil Belgesi (c-Dcvlct çıktısı kabul edilecektir.)
 5. KPSS 2022 (B) Grubu Sonuç Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. Başvuruda istenilen belgeler adaylar tarafından A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
 7. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum ya da bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazctc’dc yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
 8. SGK I lizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir,)
 9. Erkek, adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 10. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge (e-Devlel çıktısı kabul edilecektir.)
 1. i. Sağlık Rapora (Başvuruda istenmeyecek olup sınav süreci neticesinde atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar, psikiyatri doktorunun da kurulda yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz edecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaraların dan pozisyon^ sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak 15 gün içinde yukarıdaki belgelen tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’nde bulunan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecek ancak posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile eksik belge ibraz eden vc/vcya istenen nitelikleri taşımadığı anlaşılan adaylarm müracaatları kabul edilmeyecek ve sözlü sınava alınmayacaktır. Herhangi bir mazeret sebebiyle olsa dahi belirlenen son başvuru tarihi sonrasında başvuru alınmayacaktır. Normal koşullarda ilandaki nitelikleri taşıyor olsa da eksik belge ibraz eden ve bu sebeple müracaatı kabul edilmeyerek sözlü sınava alınmayan adayların daha sonraki başvuruları ve mazeretleri kabul edilmeyecek, eksik belge ibrazı konusunda adayın kendisi sorumlu tutulacaktır.
 4. Başvurular incelendikten sonra. KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katma kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
 5. Başarılı bulunan adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması meri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
 6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 7. Başvurusu kabul edilip sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 5 (beş) iş günü içerisinde www.bogazici.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ

 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nçi maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlanın Üniversitemize ait www.bogazici.edit.ir adresli internet sitesinin ‘'Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebilecektir.
 2. Sözlü sınav 22 Ocak 2024-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi. Güney Kampus, Nafî Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adaylann sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi w w w. bogaz ic i .edu ,tr adresinden duyurulacaktır.
 3. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine web sayfasından yapılacak ilan ve duyuru dışmda herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, ayrıca tebligat da yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI VE PUANLARI

 1. Sözlü giriş sınavı, adayların;
 1. Genel Kültür,
 2. T.C. Anayasası,
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 1. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 2. Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
 1. Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayn ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (e) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için ise 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacakta.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

 1. Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirleyecektir.
 2. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 3. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine. Komisyon tarafından belirlenmiş ise yedek adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması hâlinde Komisyon tarafından yedek olarak belirlenmiş adaylar var ise başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek; ayrıca Üniversitemize ait www.bogazicicdu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
 4. Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması hâlinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri taşıması kaydıyla diğer pozisyona başvuran adaylar arasından alım yapılabilecektir.
 5. Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.bogaziei.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZ

 1. Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.bogazici.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen yapılabilecektir.
 2. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.bouazici.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları konusunda ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.bonazici.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması hâlinde Üniversitemizin farklı kampus ve bilimlerinde görevlendirilecektir.
 2. Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta veya diğer yollarla tebligat yapılmayacaktır. Tlanen duyurulur. Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/îstanbul Tel: 0212 359 4430
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler