BIST 100 4.812,94 %-1.7 Dolar 19,18 %0.03 Euro 20,71 %-0.93 Altın Gram 1.220,24 %0.04 Brent Petrol 79,95 %1.72 Bitcoin 28.446,01 %1.16
Ankaraparçalı bulutlu5 °Cparçalı bulutlu
,

Boğaziçi Üniversitesi 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Çalışma Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Öğrenim Durumu

Sistem

Uzmanı

2

20

Tam Zamanlı

3 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

 


1.    BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1)    Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)    (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2)    Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

8-    ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
b)    Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
1)    SİSTEM UZMANI - 3 KATINA KADAR - 2 PERSONEL
•    LINUX işletim sistemleri yönetiminde özel sektör veya Kamu sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Sistem yazılımları ve Script Language (shell, perl ,pyton) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu, LAMP (Linux Apache/Nginx Mysql PHP) modüllerini kurup kullanım ihtiyaçlarına göre yeni modüller yükleyebilmeli, performans ayarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Postgresql veya MySQL gibi veritabanlarının ayarlarını ve indexleri ihtiyaca göre optimize etmek. Master to Slave, Master to Master şeklinde Replikasyonlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak (Tercihen HyperV, Vmware, Proxmox, Ovirt, Docker)
•    Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Postfix), yük dengeleme (loadbalancing )ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
•    Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
•    İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
•    Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak deneyimine sahip olmak,
•    Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
•    Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi,
•    Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş olmak,
•    Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip
•    Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli olmak,
•    Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb.), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili ve uygulama deneyimli olmak,
•    Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
•    Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
•    Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara sahip olmak,
•    Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
•    Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
•    Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

II.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
a)    Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b)    Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c)    Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d)    Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-Beşiktaş/ İSTANBUL

III.    İSTENİLEN BELGELER
a)    Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b)    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c)    Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d)    En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)
e)    Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
f)    KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
g)    İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
h)    Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
i)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a)    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b)    Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 
c)    Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.    SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 02/09/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 02/09/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

VI.    SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR
VII.    VIN ŞEKLİ;
a)    Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b)    Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII.    DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII.    POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX.    DİĞER HUSUSLAR
a)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b)    Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c)    Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
d)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X.    ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi    : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün
: Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra
15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Sınav Tarihi    : 02.09.2022
Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 06.09.2022
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler