,
#KPSS

Bingöl Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Bingöl Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 haziran 2024

Bingöl Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan No

Pozisyon Adı/ Cinsiyet

Adet

Öğrenim Durumu

KPSS Puan

Türü

Aranan Nitelikler ve Diğer Şartlar

S-24011

Destek Personeli (Erkek)

3

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle Hijyen Sertifikası ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak,
 6. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 7. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 8. Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır,
 9. Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

S-24012

Destek Personeli (Kadın)

2

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. İlan tarihi itibariyle Hijyen Serti likası ite Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak,

 

 

 

 

 

 

 1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 2. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 3. Bu kapsamda istihdam edilecekler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır,
 4. Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz vc tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

S-24013

Destek Personeli (Erkek)

2

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği veya Büyükbaş Hayvan Besiciliği Sertifikasına sahip olmak,
 6. İlan tarihi itibariyle Hijyen Sertifikası ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak,
 7. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 8. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 9. Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

S-24014

Destek Personeli (Erkek)

1

Ortaöğretim (lise vc dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

 

 

 

 

 

 

 1. Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 2. İlan tarihi itibariyle Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Sertifikasına veya Küçükbaş Hayvancılık Eğilimi Sertifikasına sahip olmak,
 3. tlan tarihi itibariyle Hijyen Sertifikası ile Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak,
 4. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 5. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 6. Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görev lend irileceklerdir.

S-24015

Destek Personeli (Erkek)

1

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. Geçerlilik süresi dolmamış C sınıfı Surucu Belgesine sahip olmak,
 6. Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 7. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 8. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Araç İşletme Şube Müdürlüğünde Şoför olarak çalıştırılacaktır.

S-24016

Destek Personeli (Erkek)

1

Önlisans

2022 KPSS P93

1 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

 1. 2022 KPSS P93 sınavmdan cn az 60 puan almış olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

 

 

 

 

 

 

 1. Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak»
 2. İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı Surucu Belgesi ile geçerli SRC 1 belgesine sahip olmak,
 3. İlan tarihi itibariyle Otomotiv Mekaniği Eğitim Sertifikasına sahip olmak,
 4. Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kuntlu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 5. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 6. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Araç İşletme Şube Muuurıugunde Şoför olarak çalıştırılacaktır.

S-24017

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

2

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, 4- Askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 1. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, 6- Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Göreve başlayacak personelin göreve başlama tarihinde kimlik kartmm geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Göreve başlama tarihi itibariyle süresi dolmuş kimlik kartına sahip adayların ataması gerçekleşmeyecektir.)

 1. Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak,
 2. Boy uzunluğu 170 em’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasında farkm 15’dcn fazla 13’den az olmalıdır (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

Bu durumu ilgili sağlık kuruluşlarından belgelendirmek gerekir,

 1. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirileceklerdir.

S-24018

Teknisyen

1

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurulularının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle Ağ Güvenliği Eğitimi veya Ağ Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
 6. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

S-24019

Teknisyen

1

Ortaöğretim ( lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurulularının Elektrik-Blektronik l'eknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı-Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından cn az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşmdan gün almamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak.

 

S-24020

Teknisyen

1

Ortaöğretim (lise ve dengi}

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimiendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak.

S-24021

Fizyoterapist (Kadın)

1

Lisans

2022 KPSS P3

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P3 en az 60 puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında deneyime sahip olmak,
 5. Görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak, (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir. )
 6. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
 7. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ve Ilıcalar Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri Mııdurlugunde çalıştırılacaktır.

S-24022

Diğer Sağlık Personeli

1

Ortaöğretim (lise ve dengi)

2022 KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kuramlarının Ağız ve Diş Sağlığı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde çalıştırılacaktır.

S-24023

Sağlık Teknikeri

1

Öniisans

2022 KPSS P93

1 - Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

 1. 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

 

 

 

 

 

 

 1. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 2. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde çalıştırılacaktır.

S-24024

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

2022 KPSS P93

 1. Diş Protez, Diş Protez Tcknikcrliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinde çalıştırılacaktır.

S-24025

Sağlık Teknikeri

2

Onlisans

2022 KPSS P93

 1. Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak,
 5. Bu kapsamda istihdam edilecekler Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ile Hayvan Hastanesinde çalıştırılacaktır.

S-24026

Büro Personeli

2

Lisans

2022 KPSS P3

 1. - Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P3 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak.

S-24027

Büro Personeli

1

Önlisans

2022 KPSS P93

 1. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
 2. 2022 KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış olmak,
 3. Son başvuru tarihi ilibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması veya tecilli olmak.

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 3. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunlan için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME ve BAŞVURU ADRESİ

İlan Yayım Tarihi

10.06.2024

Başvuru Başlangıç Tarihi

10.06.2024

Son Başvuru Tarihi

24.06.2024 (Mesai Bitimine Kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

28.06.2024

Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz

01.07.2024-05.07.2024

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

12.07.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.bingol.edu.tr/

Başvuru Adresi

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubı Mah. Üniversite Cad. No: 1 Merkez/Bingöl

♦Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Adresi

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No: I Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

 1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/)
 2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
 3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 6. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
 9. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır. )
 10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi
 11. Deneyim şartı istenilen ilanlara başvurular için Deneyim belgesi

Önemli Notlar:

 1. - Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına tlişkin Esaslar”ın Yeniden tşe Alınma başlıklı Ek I inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
 5. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 6. Üniversitemiz ilanın her aşamasında ilanı iptal etme hakkına sahiptir.

yerleştirme işlemleri

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B ) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartlan taşıyan adaylar arasından 2022 yıllına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 2. Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, sözleşme imzalanmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 3. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 6. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

4919/1-1

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler