,

Beş günden fazla hastalananlar TYP'den çıkartılacak

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) toplum yararına programlarına (TYP) katılanlar, 9 aylık sürede 5 güne kadar ücretsiz izin kullanabilecekler. Bu sürenin aşılması halinde programdan çıkartılacaklar.

Beş günden fazla hastalananlar TYP'den çıkartılacak

Uzun süredir işsiz olan ve istihdamında zorluk çekilen kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek için geçici işlerde çalıştırılmalarını amaçlayan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, programda ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da 5 günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilecek. 5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle 5 günlük izin süresinin aşılması halinde ilişikleri kesilerek programdan çıkartılacaklar. Bu durumda, hastalanmaları halinde en geç 5 gün içinde iyileşemezlerse geçici de olsa para kazanabildikleri işlerini kaybedecekler.

İlk defa 2008 krizinden sonra uygulanmaya başlayan toplum yararına program (TYP) kapsamında, İŞKUR, söz konusu kişileri çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemesi, erozyonu önleme çalışmaları gibi işlerde istihdam edilmelerini sağlıyor. Bu şekilde istihdam edilen işçi sayısı bazı yıllarda 500 bine ulaştı, 2021 yılında ise 72 bin kişi istihdam edildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler