,
#KPSS #İş İlanları

Balıkesir Üniversitesi 76 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 76 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 76 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 76 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON KODU

POZİSYON

ADET

CİNSİYETİ

NİTELİKLER

BÜTÇE BİRİMİ

01

Büro Personeli

6

 

*Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat veya Kamu Yönetimi Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Muhasebe alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

02

Büro Personeli

1

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Maliye Lisans programından mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Muhasebe alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

*Yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi belgesine sahip olmak.

Özel Bütçe

03

Büro Personeli

2

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • ÖSYM nin yaptığı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarının herhangi birinden en az (C) düzeyinde İngilizce dil belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.

Özel Bütçe

04

Büro Personeli

2

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programından mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Mezuniyet sonrası alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

05

Büro Personeli

1

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının Lisans programından mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Sosyal Medya Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
 • Spikerlik Sunuculuk Diksiyon sertifikasına sahip olmak.
 • Radyo ve televizyon alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

Özel Bütçe

06

Büro Personeli

1

 

 • Ortaöğretim mezunu olmak.
 • 2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • SGK ya kayıtlı olarak en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

*Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) katılım belgesine sahip olmak,

 • Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitim Belgesine sahip olmak,

Özel Bütçe

07

Büro Personeli

2

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

08

Büro Personeli

1

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi Lisans programından mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

* İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılım belgesine sahip olmak.

Özel Bütçe

09

Büro Personeli

5

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans programından mezun olmak.

*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

6

ERKEK

*Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans programının herhangi birinden mezunu olmak.

 • 2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
 • 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.

Özel Bütçe

11

Hemşire

1

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*En az 1 (bir) yıl ameliyathanede hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

12

Hemşire

4

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*En az 1(bir) yıl yoğun bakımda hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

13

Hemşire

10

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

14

Sağlık Teknikeri

2

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • En az 1 (bir) yıl bilgisayarlı tomografi çekimlerinde çalışma tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

15

Sağlık Teknikeri

2

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • En az 1 (bir) yıl manyetik rezonans görüntüleme çalışma tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

16

Sağlık Teknikeri

1

 

 • Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • En az 1 (bir) yıl mamografi çekimlerinde çalışma tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

17

Sağlık Teknikeri

5

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

18

Diğer Sağlık Personeli

2

ERKEK

*Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak.

*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Hayvancılık Uygulama Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere.

Özel Bütçe

19

Mühendis

1

ERKEK

*Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezunu olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Mezuniyet sonrası alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olup bunu belgelendirmek.

*A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.

Özel Bütçe

20

Mühendis

1

 

*Yükseköğretim Kurumlarının Ziraat Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans programından mezunu olmak.

*2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Toprak analizi konusunda 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

*Seyahat etmeye engel durumu olmamak.

Özel Bütçe

21

Tekniker

2

ERKEK

*Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı Önlisans programından mezunu olmak.

*2022 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Mezuniyet sonrası alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelendirmek.

Özel Bütçe

22

Teknisyen

1

ERKEK

*Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümü mezunu olmak.

*2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

*Bilgisayar Programlama faaliyetleri alanında Sigortalı olarak 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

* Windows İşletim Sistemleri Güvenliği sertifikasına sahip olmak.

Özel Bütçe

23

Destek Personeli

16

 

 • Ortaöğretim mezunu olmak.
 • 2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Hijyen veya Ev ve Kurum Temizleme Belgesine sahip olmak.
 • İç, dış mekan temizliği, bahçe temizliği, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmeti işlerinde çalıştırılacak olup bu işleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Özel Bütçe

24

Destek Personeli

1

ERKEK

 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
 • 2022 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • Boyacılık alanında 1 yıl tecrübeye sahip olup bunu belgelendirmek.
 • Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde ihtiyaca binaen İç, dış mekan temizliği, bahçe temizliği, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmeti işlerinde çalıştırılacak olup bu işleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1-    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-    Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
7-    Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-    Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2-    Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-    Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-    2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5-    Varsa SGK prim günlerini gösterir belge.
6-    Başvurulan unvanda isteniyor ise Yabancı Dil Belgesi (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış.)
7-    Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım belgesi/sertifika.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU ADRESİ : Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR
İLETİŞİM    : 0 266 612 14 00 Dahili : 101421-101422- 101455-101454-101420-101432
Mail Adresi : [email protected]

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler