,
#KPSS #İş İlanları

Avrupa Birliği Başkanlığı 7 Uzman Yardımcısı Alacak

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Avrupa Birliği Başkanlığı 7 Uzman Yardımcısı Alacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISIALIM İLANI

 1. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO-I’de gösterilen toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
 3. Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2024) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar),
 4. ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Tablo-I’de belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puanı almış olmak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 70 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
 5. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır).

Tablo I

MEZUN OLUNAN ALAN/BÖLÜM

BOŞ POZİSYON SAYISI

YAZILI SINAVA

ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN

PUAN

En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ile fakültelerin Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak

7

70

P-3

P-14

P-19

P-24

P-29

P-34

P-39

80

3. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

11/03/2024 - 25/03/2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. GEREKLİ BELGELER
 1. Yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi,
 2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,
 3. Kendi el yazılarıyla okunaklı ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazdıkları kısa özgeçmiş.
 1. GİRİŞ SINAVI

Giriş Sınavı yazılı olarak 21/04/2024 Saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi ile sınavın yerine ilişkin ayrıntılı bilgiler e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar yazılı ve sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) bulunduracaktır. Belirtilen nitelikteki kimlik belgelerinden biri yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 1. YAZILI GİRİŞ SINAVI VE SINAV KONULARI

Yazılı sınav, klasik usulde tek oturumlu yapılacak olup 100 puan üzerinden;

Avrupa Birliği (35 puan),

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan),

Yabancı Dil (30 puan) (Yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) bilgisi dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

 1. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30 puan) ile Yabancı dil bilgisi (20 puan),
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

 1. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 1. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste de belirlenir.

 1. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucuna e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için:

Samet ŞEN                :   0312 2181436

Nurullah BERKİL     :   0312 2181590

Avrupa Birliği Başkanlığı/Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No: 5 06530 Çankaya/ANKARA

Mail                          :   [email protected]

Kamuoyuna saygıyla   duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler