USD : 18,59 %0,08
EUR : 18,19 %-0,20
ALTIN (Gr): 1.021,70 %-0,12
BIST 100 : 3.571,73 %0,51
BITCOIN : 19.946,27 %-0,53
Petrol : 95,19 %0,81
KPSS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 165 sözleşmeli personel, 3 sürekli işçi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere; 165 (yüz altmış beş) adet “Sözleşmeli Personel”, 3 (üç) adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:03

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere;
1-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 165 (yüz altmış beş) adet “Sözleşmeli Personel”,
2-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde 3 (üç) adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
3-    Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebileceklerdir.
4-    Alım Yapılacak 4/B ve 4/D Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar:
a)    Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b)    Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c)    Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d)    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e)    Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f)    İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;
•    Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
•    Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
•    Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
•    Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
•    Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g)    İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
h)    Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
i)    Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecektir.
j)    Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.
k)    Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
l)    Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye yüklemesi gerekmektedir.
m)    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
n)    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
o)    Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR:
5-    Açıklama ve Şartlar:
a)    Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.
b)    İlana 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
c)    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e)    Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
f)    KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
g)    İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.
6-    Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
a)    Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecektir.
b)    Başvurular 01.08.2022 tarihinde başlayacak 15.08.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
c)    Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir.
d)    Adayların AİBS’de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri sistemdeki uyarılar doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan “Başvurumu Tamamla ve Gönder” butonuyla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
e)    Sistem üzerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan başvurular kabul edilmeyecektir.
7-    Başvuruda İstenilen Belgeler:
*** Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
a)    Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan barkotlu belge.
b)    Nüfus Kayıt Örneği: e-Devletten alınan barkotlu belge.
c)    KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge.
d)    İş Talep Başvuru ve Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indirilip ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
e)    SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
•    Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-Devlet barkotlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
•    Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.
f)    Sertifika: Eğer ilanın açıklamasında sertifika isteniyorsa ilanın yayımlanma tarihinden önce alınmış ilgili sertifika/sertifikalar
g)    Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil puanı isteniyorsa; ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge.
h)    Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi
i)    Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan belge (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)
j)    Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olması gereklidir.
• Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması tarafımızca yapılacaktır.
8-    Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar:
a)    Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.
b)    Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
c)    Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d)    Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
e)    Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi en geç 07.09.2022 tarihinde https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden açıklanacaktır.
f)    Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile AYBÜ Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)
9-    İtirazlar:
a)    Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.
b)    İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini taratarak başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden [email protected] resmi e-posta adresimize gönderecektir.
c)    Telefonla yapılan veya “b” maddesine uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.
d)    Yapılan itirazlar 3 iş günü içerisinde “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.
10-    Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:
a)    Özgeçmiş
b)    Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkotlu çıktı
c)    Adli Sicil Belgesi: e-Devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti seçeneği kullanılmalı
d)    Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı
e)    Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf
f)    Sağlık Raporu: Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan; güvenlik, temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor diğer adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına dair tek hekim raporu istenecektir.
g) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır. 11- İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

KOD

UNVAN

ADET

KPSS

ARANILAN NİTELİKLER

TS01

Teknisyen

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Erkek olmak.

TS02

Teknisyen

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Bobinaj dalı mesleki ve teknik eğitim diplomasına sahip olmak.
 • Erkek olmak.

TS03

Teknisyen

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanı elektrik tesisatları ve pano montörlüğü dalından mezun olmak.
 • Erkek olmak.

TS04

Teknisyen

1

2020 KPSS P94

 • Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Erkek olmak.

TS05

Teknisyen

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin inşaat teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Erkek olmak.

TS06

Teknisyen

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
 • Forklift Kullanıcı Belgesi sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

TS07

Teknisyen

1

2020 KPSS P94

 • Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
 • Erkek olmak.
 

 

TS08

Teknisyen

6

2020 KPSS P94

 • Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı Ağ işletmenliği, Ağ işletmenliği ve Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi Ortaöğretim alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak.

TS09

Teknisyen

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı Ağ işletmenliği, Ağ işletmenliği ve Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi Ortaöğretim alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

TK01

Tekniker

7

2020 KPSS P93

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Network, bilgisayar ve bileşenlerinin kurulumu, tamiri, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak.

TK02

Tekniker

3

2020 KPSS P93

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Network, bilgisayar ve bileşenlerinin kurulumu, tamiri, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

TK03

Tekniker

1

2020 KPSS P93

 • Arıcılık Ön Lisans bölümünden mezun olmak.
 • Erkek olmak.

TK04

Tekniker

1

2020 KPSS P93

• Laboratuvar Teknolojisi Ön Lisans programı mezunu olmak.

 

 

ST01

Sağlık Teknikeri

2

2020 KPSS

P93

• Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02

Sağlık Teknikeri

9

2020 KPSS

P93

• Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans programından mezun olmak.

ST03

Sağlık Teknikeri

2

2020 KPSS

P93

 • Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak.
 • Ön lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak.

ST04

Sağlık Teknikeri

2

2020 KPSS

P93

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programından mezun olmak.
 • Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak.

ST05

Sağlık Teknikeri

1

2020 KPSS

P93

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans veya Fizyoterapi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Hippoterapi Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

PS01

Psikolog

1

2020 KPSS

P3

• Psikoloji Lisans programından mezun olmak.

HM01

Hemşire

2

2020 KPSS

P3

• Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

HM02

Hemşire

1

2020 KPSS

P3

 • Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır.
 • Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

HM03

Hemşire

1

2020 KPSS

P3

• Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

DSP01

Diğer Sağlık Personeli

2

2020 KPSS

P93

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olmak.

BP01

Büro

Personeli

1

2020 KPSS

P93

• Radyo ve Televizyon Programcılığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, sahne ışık ve ses teknolojileri ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

BP02

Büro

Personeli

1

2020 KPSS

P3

• Reklam tasarımı ve iletişimi, radyo televizyon ve sinema, sinema ve televizyon, televizyon haberciliği ve programcılığı, yeni medya ve iletişimi, reklamcılık, film tasarımı ve yönetmenliği, film tasarımı ve yazarlığı, film tasarımı ve yönetimi, kurgu ses ve görüntü yönetimi, sinema ve dijital medya ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

BP03

Büro Personeli

2

2020 KPSS P3

• Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, , Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, İletişim, İletişim Bilimleri, medya ve iletişim, iletişim ve tasarımı, gazetecilik, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim sanatları, yeni medya ve iletişim, yeni medya, basın ve yayın ya da YÖK' ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri lisans programlarının birinden mezun olmak.

BP04

Büro

Personeli

2

2020 KPSS P3

• Basım Teknolojileri, Çizgi Film ve Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı (Anasanat Dalı olmalı - Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Tasarım gibi Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun), Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri olmak lisans programlarının birinden mezun olmak.

BP05

Büro

Personeli

1

2020 KPSS P93

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri ya da YÖK' ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

BP06

Büro Personeli

1

2020 KPSS P93

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Kamera kurulumu, bakım ve onarımı, tamiri gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.

BP07

Büro Personeli

1

2020 KPSS P3

 • Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü Lisans mezunu olmak.
 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından Fransızca en az 50 puanı olmak. (Geçerliliği devam eden)

BP08

Büro Personeli

6

2020 KPSS P93

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarından birisinden mezun olmak.
 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.

BP9

Büro

Personeli

2

2020 KPSS P3

 • Herhangi bir Lisans mezunu olmak.
 • Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü, Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi, Microsoft Office Programları Eğitimi sertifikalarından birine sahip olmak.
 

 

BP10

Büro

Personeli

1

2020 KPSS

P93

 • Herhangi bir Ön Lisans mezunu olmak.
 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olmak. (Geçerliliği devam eden)

BP11

Büro

Personeli

1

2020 KPSS

P93

 • Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.

BP12

Büro

Personeli

3

2020 KPSS

P93

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Üst Düzey Yönetim Asistanı olarak en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak.

BP13

Büro Personeli (Kadın)

2

2020 KPSS

P93

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Üst Düzey Yönetim Asistanı olarak en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Kadın Olmak.

DP01

Destek Personeli (Temizlik) (Erkek)

10

2020 KPSS

P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak.
 • Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek.
 • Temizlik malzemelerine alerji, uzuv eksikliği, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkları bulunmamak.
 • Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmamak.

DP02

Destek Personeli (Temizlik) (Kadın)

10

2020 KPSS

P94

DP03

Destek Personeli (Şoför)

2

2020 KPSS

P94

 • Ortaöğretim mezunu olmak.
 • 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D sınıfı sürücü belgesine en az üç yıl süredir sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az Src2 ve Src4 Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
 • Ehliyet sınıfının niteliğine göre en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.
 

 

DP04

Destek Personeli (Şoför)

2

2020 KPSS P93

 • Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans programı mezunu olmak.
 • 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D sınıfı sürücü belgesine en az üç yıl süredir sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az Src2 ve Src4 Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
 • Ehliyet sınıfının niteliğine göre en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP05

Destek Personeli (Mobilya)

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümünden mezun olmak.
 • Erkek olmak.

DP06

Destek Personeli (Bahçıvan)

5

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım Teknolojileri alanından mezun olmak.
 • Veya ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak.
 • Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP07

Destek Personeli (Bahçıvan)

1

2020 KPSS P94

 • Çubuk yerleşkesinde çalıştırılacaktır.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım Teknolojileri alanından mezun olmak.
 • Veya ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak.
 • Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP08

Destek Personeli (Bahçıvan)

1

2020 KPSS P94

 • Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım Teknolojileri alanından mezun olmak.
 • Veya ortaöğretim mezunu olup ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak.
 • Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.
 

 

DP09

Destek Personeli (Tesisat)

7

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak.
 • Erkek olmak.

DP10

Destek Personeli (Boyacı)

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Binanın alçı, sıva, boya, tavan işlerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP11

Destek Personeli (Seramik Taş)

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Fayans, andezit, taş, seramik, karo vb. döşeme veya süsleme işlerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP12

Destek Personeli (Mermer)

3

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Mermer işleme, döşeme, montaj ve kesme vb. mermer işlerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP13

Destek Personeli (Klima Kazan)

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri bölümünden mezun olmak.
 • Erkek olmak.

DP14

Destek Personeli (Tesisat Kazan)

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı İklimlendirme Sistemleri ve Soğutma Sistemleri bölümünden mezun olmak.
 • Erkek olmak.

DP15

Destek Personeli (Sıhhi Tesisat)

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.
 • Sıhhi Tesisat alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP16

Destek Personeli (Marangoz)

1

2020 KPSS P94

 • Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Tasarım Bölümü Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi Dalından mezun olmak.
 • Marangozluk alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.

DP17

Destek Personeli (Kaloriferci)

1

2020 KPSS P94

 • Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat Kalorifercilik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi (Isıtma - Sıhhi Tesisat) dallarından / alanlarından birinden mezun olmak.
 • Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
 • Erkek olmak.
 

 

KG01

Koruma ve Güvenlik (Erkek) (Ön Lisans Mezunu)

13

2020 KPSS P93

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Erkek adaylar için boyunun 167 cm’den kısa olmaması. Kilosunun ise; boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmadığının herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşundan “Obezite İzlem Raporu” olarak istenebilir.) (Örneğin boy uzunluğu 167 cm ise kilosu en fazla 67+15=82 kg ve en az 67-13=54 kg olmalıdır.)
 • Kadın adaylar için boyunun 162 cm’den kısa olmaması. Kilosunun ise; boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamından 10'dan fazla, 10'dan az olmadığının herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşundan “Obezite İzlem Raporu” olarak istenebilir.) (Örneğin boy uzunluğu 162 cm ise kilosu en fazla 62+10=72 kg ve en az 62-10=52 kg olmalıdır.)
 • Gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Sunulan belge ile fark çıkarsa aday hakkını kaybedecektir.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Üniversitemizin tüm birimlerinde 7/24 esasında dayalı vardiyalı ve iç/dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • En az 1 yıl ilgili alanda tecrübe sahibi olmak.

 

4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR:
Adayların başvurularını üniversitemize değil, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
12-    Açıklama ve Şartlar:
a)    Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
b)    İlana başvuracakların 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu ve de 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
c)    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
e)    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.
f)    Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
g)    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
h)    Askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.)
b) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara ayrıca herhangi bir yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacağı için internet adresini takip etmek adayın sorumluluğundadır.
i)    Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
13-    Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:
a)    Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 01.08.2022 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile online yapılacaktır.
b)    Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.
c)    İş-Kur’a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
d)    Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
e)    Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
14-    Noter Kura İşlemleri:
a)    Noter kura çekimi 16.08.2022 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
b)    Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya https://aybu.edu.tr/pdb ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.
c)    Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
d)    Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitesinden (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
15-    Sözlü Mülakat İşlemleri:
a)    Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir.
b)    Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
c)    Sözlü sınav; adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
d)    Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
e)    Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
f)    Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
g)    Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
16-    Belge Teslimi:
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
17-    Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama:
a)    Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b)    Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
18- İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

Çalıştırılacağı Hizmet Türü

Adet

Özel Şartlar

At Bakıcısı

2

 • Ortaöğretim mezunu olmak ve MEB Onaylı Seyislik Sertifikası sahibi olmak.
 • Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından alınmış Sağlık Raporu.
 • Seyislik konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.
 • Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak.

Bahçıvan

1

 • Tarım/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak.
 • Bahçıvanlık konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 • Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından sağlık raporu
 • B sınıfı ehliyete sahip olmak.
 • Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak.
Kaynak : Gazete Memur