,
#KPSS #İş İlanları

AFAD 43 Uzman Yardımcısı Alacak

Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 (kırk üç) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

AFAD 43 Uzman Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

1-    GENEL AÇIKLAMALAR
Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 (kırk üç) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Sıra No

Öğrenim Dalları

Kadro Sayısı

Puan Türü

Yabancı Dil Sınav Puanı

1

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

20

KPSSP32

En az 70 Puan (C Seviyesi)

2

Maliye

10

KPSSP19

En az 70 Puan (C Seviyesi)

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler

4

KPSSP34

En az 80 Puan (B Seviyesi)

4

İstatistik

4

KPSSP12

En az 70 Puan (C Seviyesi)

5

Hukuk

3

KPSSP4

En az 70 Puan (C Seviyesi)

6

Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

KPSSP3

En az 70 Puan (C Seviyesi)

2-    SINAVA KATILMA ŞARTLARI
2.1.    Genel Şartlar
2.1.1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.1.2.    2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
2.1.3.    Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2.1.4.    Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.
2.1.5.    Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
2.1.6.    Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.7.    Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.
2.2.    Özel Şartlar
2.2.1.    İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP32 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
2.2.2.    Maliye
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye öğrenim dalından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP19 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
2.2.3.    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
2.2.4.    İstatistik
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik öğrenim dalından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP12 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
2.2.5.    Hukuk
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk öğrenim dalından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
2.2.6.    Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
a.    Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
c.    ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (Almanca, Fransızca, İngilizce) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

3.    GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1.    Adaylar başvurularını, 23 Ocak 2023 saat 10:00 - 30 Ocak 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2.    Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3.    Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.4.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5.    Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.
3.6.    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.7.    Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.8.    Adayların yabancı dil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya YDS sonuç bilgileri gelmeyen adaylar ile dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, sonuç belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.
3.9.    Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.10.    Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.11.    Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.12.    Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.
3.13.    Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.
3.14.    Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
4.1.    Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her öğrenim dalı için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
4.2.    Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
4.3.    Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.4.    Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5-    GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI
5.1.    Giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat 2023 - 3 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.
5.2.    Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.3.    Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.4.    Giriş sınavında adaylar;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e)    Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5.5.    Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.6.    Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait mesleki bilgileri içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan değerinde bir adet soru olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir.
5.7.    Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ile Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.) konularından oluşacaktır.

6-    GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
6.1.    Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.
6.2.    Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.
6.3.    Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6.4.    Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7-    YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
7.1.    70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak öğrenim dallarına göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
7.2.    Başarı puanları esas alınarak öğrenim dallarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında yedek aday belirlenecektir.
7.3.    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
7.4.    Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.5.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren 3 (üç) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
7.6.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7.7.    Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.8.    Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.
7.9.    Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8-    DİĞER HUSUSLAR
8.1.    Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8.2.    Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
8.3.    Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

9-    İLETİŞİM BİLGİLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
www.afad.gov.tr
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler