,
#İş İlanları #KPSS

Adalet Bakanlığından elektrik mühendisi adaylarına ilişkin açıklama

Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Ek Duyuru yayımladı. Elektrik Mühendisliği bölümü dışında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarının da başvuru yapabileceği belirtildi

Adalet Bakanlığından elektrik mühendisi adaylarına ilişkin açıklama

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI EK DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlığımız merkez teşkilatında 8 elektrik mühendisi pozisyonuna personel alımı yapılacağı 20.04.2023 tarihinde Bakanlığımız internet sitesi ile Kariyer Kapısı işe alım platformunda üzerinden yayınlanmıştır.

Söz konusu ilanda “elektrik mühendisi” alımında “elektrik mühendisliği lisans mezunu” olmak şartı getirilmiştir.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 03.05.2023 tarihli ve E-75850160-102.01.01-31206 sayılı görüş yazısında; “Üniversitelerarası Kurul'un görüşü ile 06/11/2013 tarih ve 2013.32.7251 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu (uygulama birliğinin sağlanması bakımından Elektrik Mühendisleri Odasının SMM belgesi düzenlemek için yaptığı gibi) adayların;

Elektrik Makineleri (veya Elektromekanik Enerji Dönüşümü) Yüksek Gerilim Tekniği

Güç Sistemleri

Elektrik Tesisleri

Enerji Üretimi

Enerji İletimi

Enerji Dağıtımı

Derslerinden üç tanesini lisans/lisansüstü eğitimi esnasında almış ve bunu transkriptleriyle belgelemiş olmaları halinde, Elektrik Mühendisleri ile eşdeğer kabul edilmesine ve bu durumdaki koşulu sağlayanların Devlet Personel Başkanlığınca aynı nitelik kodu altında birleştirilmesinin uygun olduğu,

Yukarıda belirtilen dersleri ders I ve ders II şeklinde alması durumunda, bunlardan sadece birini almışsa, ders şartını sağlaması gerektiği,

Bu derslerin lisans/lisansüstü öğretime esnasında alınmamış olması halinde, bu derslerin Sürekli Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırılarak üniversitenin ilgili lisans veya lisansüstü programında normal öğrencilerle birlikte alınması, sınav değerlendirmelerinin de normal öğrencilerle birlikte yapılması,

Yükseköğretim kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri veya diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nde bu karardan önce söz konusu dersleri alarak belgelendirenlerin aldığı belgelerin de kabul edilmesi,

Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında yerleştirilen adayların değerlendirilmesinin ataması yapılan ilgili kurumlar tarafından yapılması, uygun görülmüştür” şeklinde görüş bildirilmiştir.

Görüş doğrultusunda; “elektrik mühendisi” pozisyonuna Elektrik Mühendisliği bölümü dışında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarının da başvuru yapabileceği, bu bölüm mezunlarının başvuru yaptıkları takdirde görüşün (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtildiği şekilde belgelerini Kariyer Kapısı işe alım platformu üzerinde “ek dosyalar” kısmına yüklemeleri hususu,

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler