,

70 sözlü sınav puanı şartı dava edilmeli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 4 bin 175 personel alımında sözlü sınavdan 70 puan almış olma şartı dava edilmeli!

70 sözlü sınav puanı şartı dava edilmeli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilana çıkarak 4 bin 175 persoenl alacağını duyurmuştu. Alınacak personelin 1.500'ü ASDEP olacak. kpss/aile-bakanligi-4-bin-175-personel-alacak

Personel alımı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre yapılmaktadır. Ek 2. maddede ASDEP alımında, ek 5. maddede ise "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu 3 üncü maddesinin (f) bendinde sayılın sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılacak; sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, diyetisyen, avukat, büro personeli, destek personeli, hemşire, diğer sağlık personeli ve din görevlisi" alımlarında sözlü sınav uygulanabileceği belirtilmektedir.

Ancak sözlü sınav puanının kaç olmasına dair bir kurala Esaslarda yer verilmemiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yayımladığı ilanda en yüksek KPSS puanına saip 3 katı adayı sözlü sınava alacağını, sözlü sınavdan 70 puan alanların başarılı sayılacağını, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre ilan edilen pozisyonlara asil ve yedek aday yerleştirmesi yapılacağını açıklamıştır.

İki açıdan bu ilan hukuka aykırıdır:

1- KPSS başarı puanı 60 olarak belirlenirken, sözlü sınav için 70 puan belirlenmesi hukuka aykırıdır. Objektif bir şekilde yapılan bir yazılı sınav puanı, ses ve kamera kaydının tutulmadığı bir sözlü sınav puanıyla etkisiz hale getirilmektedir. KPSS puanı daha yüksek, sözlü sınav puanı daha düşük belirlenmeliydi.

2- Değerlendirmede sadece sözlü sınav puanının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Oysaki KPSS puanının ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasını dikkate almak daha adil bir yaklaşım olacaktır.

Sınava girecek adaylardan birinin şimdiden Bakanlığa başvurup bu iki husus da değişiklik istemesi, olumsuz cevap gelmesi halinde ise dava açması halinde davada olumlu bir sonuç alabileceğini düşünüyoruz.

Kimsenin bu tür durumlarda dava açmaması nedeniyle kamu kurumlarının bu şekilde adil olmayan uygulamaları devam etmektedir.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler