,

YSK'dan sandık tutunaklarının cep telefonu ile çekim talebine ret

YSK, Gümrük Kapılarında bulunan sandık kurullarının vardiya değişimi öncesi sandıktan çıkan zarflara yönelik iki suret doldurulan uygunluk tespit tutanağının bir suret daha doldurularak veya cep telefonuyla görüntüsünün çekilerek alınıp alınamayacağına ilişkin talebi karar bağladı. Kurul, ,isteyen partiye bir örneği verilir dedi:

YSK'dan sandık tutunaklarının cep telefonu ile çekim talebine ret

Yüksek Seçim Kurulunun 17.03.2023 tarihli ve 2023/151 sayılı Kararı ile kabul edilen Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 sayılı Genelge uyarınca siyasi parti temsilcisine Uygunluk Tespit Tutanağının bir örneğinin talep üzerine verilebileceğine karar verildi

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/741

KARAR

Bodrum 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Kurulumuz Başkanlığın gönderilen 28.04.2023 tarihli ve E.307560 sayılı yazıda; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine esas teşkil etmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Üyesi Av. Azat ÖZTÜRK tarafından Gümrük Kapılarında bulunan sandık kurullarının vardiya değişimi öncesi sandıktan çıkan zarflara yönelik iki suret doldurulan uygunluk tespit tutanağının bir suret daha doldurularak veya cep telefonuyla görüntüsünün çekilerek alınıp alınamayacağına ilişkin sözlü talebinin reddedildiği, bu hususun yeniden değerlendirilmesi için dilekçe sunduğu belirtilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İstem, uygunluk tespit tutanağının, bir suret daha doldurularak veya cep telefonuyla görüntüsünün çekilerek alınıp alınamayacağına ilişkindir.

Yüksek Seçim Kurulunun 17.03.2023 tarihli ve 2023/151 sayılı Kararı ile kabul edilen Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 sayılı Genelge'nin;
"Sandık kurullarının görev ve yetkileri" başlıklı 9'uncu maddesinin (c) fıkrasında;"MG/9 (Örnek: 145/C) sayılı "Milletvekili Genel Seçiminde Gümrük Kapıları Sandık Kurullarınca Düzenlenecek Uygunluk Tespit Tutanağı", CG/7 sayılı “Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde Geçici Gümrük Kapıları Sandık Kurullarınca Düzenlenecek Uygunluk Tespit Tutanağı” düzenlenip imzalanıncaya kadar ileri sürülecek şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, bu kararlardan itiraza uğrayanları seçim kuruluna göndermek,"

"Sandığın açılması ve zarfların sayımı" başlıklı 30'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Oy sandığından çıkan zarf sayısı yukarıdaki maddeye göre saptanan oy verenlerin sayısı ile karşılaştırılır. Bu zarfların sayısı oy veren seçmen sayısına eşit ise bu uygunluk tespit edilerek MG/9 (Örnek: 145/C) sayılı "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçiminde Uygunluk Tespit Tutanağı"na geçirilir. Oy kullananların miktarı oy zarflarının sayısına eşit olmadığı takdirde bu husus varsa nedeni de açıklanarak düzenlenecek tutanağa yazılır." düzenlemeleri yer almaktadır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Yüksek Seçim Kurulunun 17.03.2023 tarihli ve 2023/151 sayılı Kararı ile kabul edilen Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 sayılı Genelge uyarınca siyasi parti temsilcisine Uygunluk Tespit Tutanağının bir örneğinin talep üzerine verilebileceğine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-  Yüksek Seçim Kurulunun 17.03.2023 tarihli ve 2023/151 sayılı Kararı ile kabul edilen Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145 sayılı Genelge uyarınca siyasi parti temsilcisine Uygunluk Tespit Tutanağının bir örneğinin talep üzerine verilebileceğine,

2-  Karar örneğinin Bodrum 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kuruluna gönderilmesine,
 
29.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler