,

Yardımcı hizmetlere düzenleme yapılmalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na tabi olan personellerin diğer kamu personellerine kıyasla ciddi ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

Yardımcı hizmetlere düzenleme yapılmalı

Kamuda çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na tabi olan personellerin birçok sorunla çalıştığına dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurların 657 sayılı kanun hükümlerine göre çalıştırıldıklarına dikkat çekerken, bu çalışanların kanuna karşın diğer personellere karşı ciddi ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda çalışan personellerin yaşadığı ayrımcılıklara değinen Kahveci, bu personellerin birçok haktan yararlanamadığına dikkat çekerek, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan personel ek gösterge hakkından faydalanamamaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na dahil personelin eğitim seviyesi ne olursa olsun üst derecelerde bu sınıf için açılmış kadro bulunmamakta, 657 sayılı kanunun 67’nci maddesi de kadro durumuna bağlı olarak derece yükselmesi yapılmasını öngördüğünden, öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere yükselmeleri mümkün olamamaktadır. Bu personeller, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin dışında tutulmakta, bu nedenle yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta, yardımcı hizmetliler üvey evlat muamelesi görmektedir” dedi.

“YHS’LERİN GİH’E GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA ISRARCIYIZ”

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda yer alan personelin mahrum bırakıldığı hakların yanı sıra mali anlamda da zorluklar ile karşılaştığını ifade eden Kahveci, bu personellere eşitlik ilkesine bağlı olarak düzenlemenin gerekli olduğunun altını çizerek, “Fiiliyatta zaten mevcut olan bu durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kalınan bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na dâhil olan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfı’na geçirilmesi gerekmektedir. Kamu hizmetinin yardımcısı olmaz. Yardımcı hizmetler sınıfı da olmamalı, tüm yardımcı hizmetliler Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na geçirilmelidir. Toplu sözleşme masasına taşıdığımız ve kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir tanesi de yardımcı hizmetle sınıfında çalışan 110 bin meslektaşımızın GİH sınıfına geçirilmesi idi. Bu talebimizde ısrarcıyız” ifadelerini kullandı.  

mehmet fahri özkan / milli gazete

İlişkili Haberler

Manşetler