,

Türkiye, akreditasyon alanında dünyada ilk 10'da

Türkiye, akreditasyon alanında 184 ülke arasında bir önceki yıla göre 7 sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti.

Türkiye, akreditasyon alanında dünyada ilk 10'da

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde kalite altyapısı kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanları ile koordineli şekilde temel göstergelerin belirlenip verilerin derlenmesi ile her yıl açıklanan Küresel Kalite Altyapı Endeksinin 2021 raporunda, Türkiye akreditasyon alanında 7 sıra yükselerek 10. sırada yer aldı.

Metroloji, standardizasyon ve akreditasyon alanlarının tümünün değerlendirildiği genel sıralamada da Türkiye, dünya genelinde 16. oldu

Türkiye'nin yükselişine yönelik özel bir değerlendirmenin bulunduğu raporda, ilk 25 ülke arasındaki en büyük çıkışı, genel kalite altyapısı sıralamasında 5 sıra birden yükselen Türkiye ve İsviçre'nin kaydettiği notu yer aldı.

Raporda, diğer ülkelerin kalite altyapısına ilişkin genel puanlamada yaşadığı düşüşün aksine Fransa, Almanya, Çin, Karadağ ve Estonya ile Türkiye'nin, yükseliş gösteren 6 ülkeden biri olduğu belirtildi.

Kalite altyapısına yönelik 184 ülke verilerini analiz eden ve dünya genelinde kalite altyapısı gelişim durumunu ve dinamiklerini ölçme konusunda öncü bir rapor olan Küresel Kalite Altyapı Endeksi'nde, Türkiye'nin akreditasyon alanındaki yükselişi öne çıktı.

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, Türkiye'de kalite altyapısının en önemli yapıtaşlarından biri olan akreditasyon alanında elde edilen bu sonuçtan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu belirtti.

Müderrisoğlu, göreve geldiği günden bu yana tüm süreçlerde hukuka ve uluslararası standartlara dayalı, şeffaf, hesap verilebilir, etik ilkeleri ve tüm taraflara eşit muameleyi esas alan bir yönetim anlayışı izlediklerini, bu çerçevede sunulan hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurumsal yapılanmanın ve tüm iş süreçlerinin bu anlayışla yeniden tasarlandığını vurgulayan Müderrisoğlu, elde edilen sonucun yaşanan bu anlayış dönüşümünün en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın desteği ile elde edilen bu başarı sayesinde TÜRKAK tarafından sunulan akreditasyon hizmetlerine duyulan uluslararası güvenin ve bu hizmetlerin tanınırlığının da arttığının altını çizen Müderrisoğlu, TÜRKAK'ın Türkiye'nin dış ticaretinin önündeki teknik engellerin kaldırılmasında, AB ile bütünleşme sürecinde ve Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir role ve katkıya sahip olduğunu kaydetti.

Küresel Kalite Altyapı Endeksi raporu hakkında

Küresel Kalite Altyapı Endeksi 2021 raporunda, 107 akreditasyon kurumunca yayımlanan veriler baz alınarak akreditasyon alanında değerlendirme yapıldı.

107 akreditasyon kurumunun 90'ı verilerini doğrudan Küresel Kalite Altyapı Endeksi ekibine iletirken, elde edilen veriler dijital platformlar üzerinden doğrulandı.

Akreditasyon alanında yapılan değerlendirmede, ülkelerin sahip olduğu bölgesel ve uluslararası MLA ve MRA anlaşmalarının yanı sıra IAF MLA ve ILAC MRA kapsamlarındaki akredite kuruluş sayıları göz önüne alındı.

Küresel Kalite Altyapı Endeksi raporu, ilk kez 2020 sonuçlarını içerecek şekilde 2021'de yayımlandı.

Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin, ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara'da olmak üzere 1999'da kuruldu.

Dışişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren TÜRKAK'ın, "uygunluk değerlendirme alanındaki akreditasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır ve güvenilir şekilde sunma, toplumda akreditasyonla ilgili farkındalığı artırma ve uluslararası akreditasyon kurallarının belirlemesinde etkin rol alma" gibi önemli görevleri bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler