,

Taşınmaz satışında noter ücreti 4 bin lirayı aşamayacak

Noterlerin düzenleyeceği taşınmaz satış sözleşmelerinde noterlik ücretleri 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak.

Taşınmaz satışında noter ücreti 4 bin lirayı aşamayacak

Noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, noterlerin düzenleyeceği taşınmaz satış sözleşmelerinde noterlik ücretleri 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak.

Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece e-Devlet üzerinden Türkiye Noterler Birliği’nin e-randevu/başvuru uygulamasından yapılacak.

E-devlet üzerinden yapılan başvuruda, kimlik numaraları, tüzel kişiyi tanımlayıcı bilgiler, taşınmazın emlak vergi değeri ile belirlenen satış bedeli girilecek. Ardından işlemin yapılacağı noterlik seçilecek, noterler gelen başvuru bilgilerini önce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderecek. Hesaplanan tapu harcı elektronik ortamda ödendikten sonra randevu tarih ve saati taraflara bildirilecek.

Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatıp TAKBİS'e kaydedecek.

Aracılık ettikleri taşınmaz satış sözleşmelerinde noter ücreti 500 liradan az 4 bin liradan fazla olamayacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

ekonomim.com

İlişkili Haberler

Manşetler