,

Sıfır atık yönetim sistemi mevzuatına uymayanlara idari yaptırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıfır atık yönetim sistemi mevzuatına uymayanlara idari yaptırım

 RESMİ Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sıfır atık yönetimine geçilen bina, yerleşke ve belediyelerde sistemle ilgili eksiklikler hızla giderilecek ve yakın takibe alınacak; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü', düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında, israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefiyle başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir çevre hareketine dönüşen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bina, yerleşke ve mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sistemi, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulacak. Ayrıca sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kursa bile sıfır atık belgesi almayan veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sistemle ilgili eksikliklerin giderilmesi için gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Resmi Gazetede yayımlanan genelgede ayrıca ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün kutlanması konusu da yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek olanlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge şöyle:

"Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak gayesiyle sıfır atık çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması gerekmekte olup bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahalli idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek, gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak, yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.

Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi, sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse mahalli idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler