,

Şehitlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.

Şehitlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'nin son sayısında, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikleri içeren bir düzenleme yayımlandı. Bu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi. Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.

Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi. 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, şehitlik mertebesine ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8726
Ekli “Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
8 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ŞEHİTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/10/2016 tarihli ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Şehitlik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “yedek subay,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek astsubay,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (e) bendinde yer alan “ve (d)” ibaresi “, (d) ve (e)” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı Uçuş, Dalış ve Atlayış Eğitimine Tabi Tutulacak Askeri Öğrenciler ile Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan, aynı maddede sayılan durumlarda hayatını kaybettiği değerlendirilenler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine “yedek subay,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “yedek astsubay,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler