,

Polise, eş durumundan dolayı GİH'e geçme hakkı geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü eşinin başka bir yere atanamaması halinde, polis memuruna eşinin görev yaptığı yerde GİH'e atanarak görevine devam edebilme hakkı tanıdı.

Polise, eş durumundan dolayı GİH'e geçme hakkı geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikleri 17 Mart 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe koydu. Yönetmelikte yer alan belirleme gereğince, eşinin başka bir yere atanamaması halinde, polis memuruna eşinin görev yaptığı yerde GİH'e atanarak görevine devam edebilme hakkı tanıdı.

Polis memuru ve genel idare hizmetleri sınıfına geçme

Yönetmelikte yapılan düzenleme gereğince personel, eşinin görevi sebebiyle görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresinden daha fazla aynı yerde kalmak zorunda bulunması halinde, biriminin hizmet süresini tamamlamasına müteakip eşinin başka bir ile atanamayacağına dair belgeyi sunarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfından bir göreve atanma talebinde bulunabilecek. Bu taleplerde yeni düzenlenen hizmet süreleri esas alınacak olup, bu şartlara haiz personelin de gerekli belgelerle dilekçe yolu ile Personel Daire Başkanlığına müracaatta bulunması gerekmektedir.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler