,

OHAL Komisyonu yine görev süresinin sonuna geldi

Yeni bir karar alınmaması durumunda OHAL Komisyonunun görev süresi sona erecek

OHAL Komisyonu yine görev süresinin sonuna geldi

Olağanüstü Hal Kanun Hükmündeki Kararnameler ile terör örgütleriyle iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar ile diğer alınan OHAL tedbirleri kararlarının itiraz mercii olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, bir kez daha görev süresinin sonuna yaklaşıyor

OHAL Komisyonu 2020 yılı faaliyet raporunda "incelenmesi devam eden tüm başvuruların 1 yıl içinde karara bağlanması hedeflenmektedir." demişti.

Komisyon 28 Ekim'de yaptığı açıklamada ise başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdığını açıklamıştı. 28 Ekim'den bu yana yeni bir açıklama yapılmadı.

Son 3 yıldır, görev süresinin sonuna gelen OHAL Komisyonu için her yıl yeni bir karar çıkarılmaktadır.

7075 sayılı Kanunun 3. maddesi şu hüküm yer almakta:

"Komisyonun görev süresi
MADDE 3- (1) Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Cumhurbaşkanı, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir. "

Geçtiğimiz yıllarda genel olarak 25 veya 26 Aralık'ta, OHAL Komisyonunu görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı alınmaktadı. Bu yıl, söz konusu bu karar gecikti.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler