Gündem

Maliye Bakanlığı maaşlara ilişkin 2 Genelge daha yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgeden sonra yurt dışı emsal katsayıları ile sözleşmeli personel ücretlerine dair 2 Genelge daha yayımladı

Eklenme : 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:07 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgeden sonra ki yeni Genelge daha yayımladı

2022 YILI OCAK AYINA AİT YURTDIŞI EMSAL KATSAYILARINA İLİŞKİN GENELGE

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca 22/1/2022 tarihli ve 903791 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile yeniden belirlenen aylık katsayısına bağlı olarak sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların belirlendiği “2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge” aşağıda yer almaktadır.

6/1/2022 tarihli ve 854936 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge için Tıklayınız.

2022 Ocak Emsal Cetveller için Tıklayınız.

2022 YILI OCAK AYI MAHALLİ İDARE SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ÜCRETLERİ HAKKINDA GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuştur.

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetveller, 22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelgemiz ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge için Tıklayınız.

22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelge için Tıklayınız.

Kaynak : TT