Ankaraparçalı az bulutlu0 °Cparçalı az bulutlu
,

Kamuya İşçi Alımına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6609)

Kamuya İşçi Alımına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6609

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına îşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

26 Aralık 2022

Recep Tayyip

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulundan satın alman matbaa kompleksinde çalışmaktayken, satın alınma sebebiyle sözleşmesi feshedilen işçilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğünce işe alınabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler