,

Kamu idarelerinin emanet işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi

Kamu idarelerinin emanet kaynaklı ödemelerinin ve emanet hesaplardan yapılacak diğer işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için usul ve esaslar belirlendi.

Kamu idarelerinin emanet işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Emanet İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile kamu idarelerinin emanet kaynaklı ödemelerinin ve emanet hesaplardan yapılacak diğer işlemlerinin, kontrol düzeyi artırılarak ve birimler arası yazışmalar azaltılarak elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Bakanlıkça, devlet muhasebesi yönetim sisteminde kamu idaresi defterinde harcama birimi adına kaydedilen emanet hesaplar, harcama yönetim sistemi üzerinden, ilgili kamu idaresi/harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılacak.

Emanet işlemleri, emanetin ilgilisine iadesi, emanet hesaptan harcama yapılması, emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesi, emanetlerin ilgili kuruma gönderilmesi ve kamu idaresi alacaklarına mahsup edilmesi ile emanet hesaplarda düzeltme yapılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu emanet işlemlerinden, emanetin ilgilisine iadesi, emanet hesaptan harcama yapılması, emanetlerin ilgili kuruma gönderilmesi ve kamu idaresi alacaklarına mahsup edilmesi işlemleri, harcama birimlerince harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili mevzuatı gereği hazırlanması gereken belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi ve bu belge ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda muhasebe birimlerine iletilmesi suretiyle yapılacak.

Harcama birimlerince ödeme emri belgesi ve eklerinin elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmesi durumunda muhasebe birimlerince, ilgili mevzuattan kaynaklanan yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak ve muhasebe işlem fişi düzenlenerek muhasebeleştirme işlemleri yapılacak.

Emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesi, emanet hesaplarda düzeltme yapılması işlemleri, muhasebe yetkililerince devlet muhasebesi yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Harcama ve muhasebe birimlerinin ilgili mevzuattan kaynaklı sorumlulukları devam edecek.

Emanet hesaplardan yapılacak işlemlerle ilgili harcama birimlerince muhasebe birimlerine yapılmış bildirimler, harcama yönetim sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve devlet muhasebesi yönetim sistemine gönderilmesi suretiyle yapılmış sayılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler