Gündem

Ek bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu. Personel ödeneği yüzde 40 artıyor

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre kamu kurumlarının "Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5’i oranında, ödenek eklenmeketdir.

Eklenme : 20 Haziran 2022 Pazartesi 19:05 - Güncelleme : 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:27


2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Ek bütçe teklifinwe göre yüzde 60 ödenek artışı öngörülüyor.

17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 1.750.957.322.000 Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir. Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması İhtiyacı doğdu.

Ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dâhil toplamda 1.080.515.421.000 Türk Lirası ödeneğin eklenmesi teklif edildi.

Ek ödenek ihtiyacının gerekliliği şu maddeler ile açıklandı:
- başta doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri,
- enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar,
- emekli maaşlarında yapılan artışlar,
- sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık prim ödemeleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri,
- kamu idarelerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile
- taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı,
- özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderleri,
- savunma ve güvenlik kuramlarının ödenek ihtiyaçları başta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar,
- memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler,
- engelli evde bakım destekleri ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar,
- ilk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, yurt dışına gönderilen öğrencilerin burs ve öğrenim giderlerindeki artışlar,
- sosyal yardım giderlerindeki artışlar,
- aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek Devlet katkısı ödemeleri,
- hububat üretimi yapan çiftçilerimize ödenen ilave girdi maliyet desteği,
- döviz kuru artışı nedeniyle uluslararası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı payı ödemelerindeki artışlar,
- hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması amacıyla TMO’ya yapılan görevlendirme giderleri ve diğer KİT görevlendirme giderlerindeki artışlar,
- maliyet artışları nedeniyle sermaye giderlerindeki artışlar,
- başta Elazığ, Malatya, Adıyaman ve İzmir illerinde yapılanlar olmak üzere afet konutlarının yapım giderleri ve diğer afet zararlarının karşılanması amacıyla yapılan giderler ile faiz ve diğer giderlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır.

Kanun gerekçesinde ayrıca hem kamu personeline hem de işçilere verilecek enflasyon farkı da yer aldı.

Ek bütçe kanun teklifini görmek için tıklayın.

------------------

 

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Kaynak : Gazete Memur