BIST 100 4.896,08 %-0.95 Dolar 19,19 %0.19 Euro 21,00 %0.35 Altın Gram 1.209,55 %0.31 Brent Petrol 79,23 %1.2 Bitcoin 28.083,01 %1.13
Ashburnaçık11 °Caçık
,

AYM'den istinaf başvurularına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi, istinaf mahkemelerinin süreaşımından dolayı verdiği kararların kesin olduğuna dair hüküm içeren 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili bölümlerini iptal etti.

AYM'den istinaf başvurularına dair önemli karar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 ve 48. maddelerinde, istinaf başvurusunun süre geçtikten sonra yapılması halinde istinaf mahkemesi tarafından verilecek kararın kesin olduğunu belirten hükümlerinin iptaline karar verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

Anayasa Mahkemesi kararının ilgili bölümleri şu şekildedir:

38. İstinaf başvurusunun kanuni süresinde yapılmadığına ilişkin değerlendirmeyi ilk kez -idari yargı kolundaki en üst dereceli mahkeme olmayan- bölge idare mahkemelerinin yaptığı hâllerde, anılan mahkemelerin bu yöndeki değerlendirmelerinin kişilere ağır bir külfet yükleyecek ve onların mahkemeye erişim haklarını aşın kısıtlayacak biçimde katı ve şekilci bir yoruma dayandığı ya da sürenin hesaplanmasına ilişkin muğlak veya yorumu gerektiren hukuki meseleler olduğunda bunların bölge idare mahkemelerince öngörülemez biçimde yorumlandığı durumlar söz konusu olabilir. Yahut anılan mahkemelerin süreye ilişkin kuralları hatalı olarak da uygulayabilmeleri mümkündür. Kurallar bölge idare mahkemelerinin bu kapsamda verdiği ve mahkemeye erişim hakkına ölçüsüz müdahale teşkil edebilen, bu sebeple anılan hakkın ihlaline yol açabilecek bu tür kararlan bakımından kişilerin bu yöndeki iddia ve itirazlarını ileri sürebilmelerine engel olmakta, başka bir anlatımla söz konusu ihlalin gerçekleşmesini engellemeye elverişli yargısal yollara başvuruda bulunulabilmesi imkânım ortadan kaldırmaktadır.

39. Bu yönüyle kurallar, mahkemeye erişim hakkına ilk kez müdahale eden ve o yargı kolundaki en yüksek mahkemece (Danıştay) verilmeyen kararlara karşı yargı mercilerine başvuru yollarını kapatmak suretiyle Anayasa'nm 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nm 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkına aykırılık oluşturmaktadır.

17 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler